Tnf αποκλειστές απώλεια βάρους. Νόσος του Crohn


Νόσος του Crohn

Ελληνική Νεφρολογία ; 28 4 : - Ανασκόπηση Βαρύτερη γυναίκα στην παγκόσμια απώλεια βάρους υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού tnf αποκλειστές απώλεια βάρους συστήματος στην παθογένεια της υπέρτασης και η νεφρική απονεύρωση στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης Ν. Αικατερίνης Παπαγιάννη στην οποία και αφιερώνεται μαζί με τις ευχαριστίες μου για την ευκαιρία που μου δόθηκε να επικαιροποιήσω τη θέση μου tnf αποκλειστές απώλεια βάρους του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Περίληψη Στην ανασκόπηση αυτή αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας βάση των οποίων στοιχειοθετείται η άποψη πως το συμπαθητικό νευρικό σύστημα έχει καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια της υπέρτασης, μέσω ρύθμισης της νεφρικής λειτουργίας.

Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν η επινόηση και εφαρμογή της συμπαθητικής απονεύρωσης των νεφρών μέσω καθετήρα για τη θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης. Η περαιτέρω έρευνα εν τούτοις είναι απαραίτητη για την ανακάλυψη των παραγόντων εκείνων που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση των ασθενών με τις περισσότερες πιθανότητες ανταπόκρισης στη μέθοδο.

τύχη μεγάλη σειρά σειρά πρώτης τάξης καύση τι είναι σοβαρή απώλεια βάρους

Λέξεις κλειδιά: ανθεκτική υπέρταση, αρτηριακή υπέρταση, νεφρική απονεύρωση, συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Η πρώτη σαφής περιγραφή της ανατομικής του συμπαθητικού νευρικού συστήματος ΣΝΣ οφείλεται στον Willis το Μεσολάβησαν διακόσια χρόνια μέχρι την ιστολογική διαπίστωση, από τον Stelling τοπως ο αγγειακός τόνος οφείλεται σε συμπαθητικές ίνες που καταλήγουν στο τοίχωμα των αγγείων ξεκινώντας από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

απώλεια βάρους από 65kg έως 55kg απώλεια βάρους στο bhubaneswar

Η μεγάλη σημασία του ΣΝΣ για την αντίδραση του οργανισμού σε συνθήκες απειλής της ομοιόστασής του, η οποία συνετέλεσε στο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία του, οφείλεται στον Cannon3 στον οποίο οφείλεται και ο όρος «fight or flight» ο οποίος, υποδηλώνει την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο οργανισμός επιστρατεύει τους απαραίτητους μηχανισμούς κυριαρχική σημασία μεταξύ των οποίων κατέχει η διέγερση του ΣΝΣ για να αντιμετωπίσει οιουδήποτε είδους «stress».

Το ο Raymont P. Alquist4 ανακάλυψε την ύπαρξη των υποδοχέων μέσω των οποίων ασκείται η δράση του ΣΝΣ. Ακολούθησε η ανακάλυψη του πρώτου β-αποκλειστή, της προπρανολόλης, το από τον James Whyte Black5 η χρήση της οποίας στη θεραπευτική συνετέλεσε τα μέγιστα στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας του ΣΝΣ.

Η κατανόηση αυτή και τα αποτελέσματα πλήθους μελετών ανέδειξαν το ΣΝΣ ως ουσιαστικό παράγοντα τόσο για την έναρξη όσο και για τη διατήρηση της υπέρτασης και ήταν η αιτία της πρόσφατης εφαρμογής της συμπαθητικής απονεύρωσης των νεφρών στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανθεκτικής υπέρτασης. Η παρούσα ανασκόπηση θα ασχοληθεί αφενός με το σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας για την παθογενετική σημασία του ΣΝΣ στην υπέρταση και στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου και, αφετέρου, θα προσπαθήσει να tnf αποκλειστές απώλεια βάρους τις αιτίες της διαμάχης που έχει ξεσπάσει για τη θέση της πρόσφατα εφαρμοσθείσας νεφρικής απονεύρωσης στην θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης.

Παθοφυσιολογία του ΣΝΣ στην υπέρταση Η ανακάλυψη των γαγγλιοπληγικών από τους William Paton και την Ελεονώρα Ζαΐμη το και η επιτυχημένη χρήση τους στην αντιμετώπιση της κακοήθους υπέρτασης λίγο αργότερα7 αποτέλεσε ισχυρή ένδειξη πως το ΣΝΣ έχει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της υπέρτασης. Είχε βέβαια προηγηθεί η χρήση της Rauwolfia serpentina στην ψυχιατρική και η παρατήρηση πως εκτός από την ηρεμιστική δράση ελαττώνει και την αρτηριακή πίεση.

Oι ιδιότητες της δρόγης αυτής ήταν γνωστές από πάρα πολύ παλιά στην Ινδία8, αλλά η πρώτη εισαγωγή της στην θεραπευτική στο δυτικό κόσμο οφείλεται στον καρδιολόγο Robert W. Δύο χρόνια αργότερα ανακαλύφθηκε η α-μεθυλντόπα10,και οι αντιυπερτασικές της ιδιότητες Το γεγονός πως τα δύο αυτά φάρμακα δρούσαν δια κεντρικής αναστολής του Tnf αποκλειστές απώλεια βάρους αποτέλεσε μια επιπλέον ισχυρή ένδειξη για την ενοχή του ΣΝΣ στην παθογένεια της υπέρτασης.

Η ιδέα αυτή ενισχύθηκε από την κλινική παρατήρηση πως νέα άτομα με οριακή υπέρταση εμφανίζουν αιμοδυναμική εικόνα όμοια με την περιγραφείσα από τον Cannon στην αντίδραση «fight or flight»12 δηλαδή, «υπερδυναμική κυκλοφορία» ταχυκαρδία, αύξηση του όγκου παλμού και συνεπώς αύξηση της καρδιακής παροχής Η τελευταία αυτή κατάσταση είναι σε απόλυτη αντίθεση με την αιμοδυναμική εικόνα της εγκατεστημένης υπέρτασης η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις και φυσιολογική καρδιακή παροχή.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ισχυρό επιχείρημα για την ενοχή του ΣΝΣ ως «initiation factor». Πως όμως η οριακή υπέρταση μεταπίπτει σε μόνιμη; Πως δηλαδή η αύξηση της καρδιακής παροχής μεταπίπτει σε αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων και επαναφορά της στα φυσιολογικά επίπεδα; Το πρόβλημα αυτό ως γνωστόν αποτελεί κεντρικό ερώτημα για την παθογένεια της ιδιοπαθούς υπέρτασης μέχρι σήμερα.

Εγκρίθηκε νέα θεραπεία για τους ρευματοπαθείς

Μέχρι το τα αποτελέσματα πλήθους εργασιών αποδείκνυαν την υπερδραστηριότητα του ΣΝΣ σαν αιτία της οριακής υπέρτασης. Ιδιαίτερη σημασία έχουν αυτές που αποδεικνύουν πως η αναστολή του ΣΝΣ προλαβαίνει αλλά και αναστρέφει την αύξηση της καρδιακής παροχής και της αρτηριακής πίεσης σε όλες τις περιπτώσεις οριακής υπέρτασης Τα αποτελέσματα, όμως, εργασιών με σκοπό την ανίχνευση της ενοχής του συστήματος αυτού στην εγκατεστημένη υπέρταση ήταν αρνητικά Με την ανακάλυψη της τοπικής regional παραγωγής νορεπινεφρίνης διέγερση του ΣΝΣ σε μία περιοχή ή όργανο δε συνοδεύεται tnf αποκλειστές απώλεια βάρους παράλληλη διέγερση και σε άλλα όργαναφάνηκε ότι η παραγωγή της από τις συμπαθητικές απολήξεις στους νεφρούς και την καρδιά είναι διπλάσια έως τριπλάσια σε υπερτασικά σε σύγκριση με νορμοτασικά άτομα.

Η αύξηση εάν καίει λίπος όμως, αφορά νέα σε ηλικία άτομα μεταξύ 20 και 59 ετών, ενώ στις ηλικίες οι τιμές της παραγόμενης από τους νεφρούς και την καρδιά νορεπινεφρίνης δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ υπερτασικών και νορμοτασικών ατόμων Υπό το πρίσμα αυτό η σημασία της υπερδραστηριότητας του ΣΝΣ για την παθογένεια της υπέρτασης, εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο tnf αποκλειστές απώλεια βάρους θεωρίας της «αυτορρύθμισης της κυκλοφορίας» του Guyton, με την έννοια ότι η υπερδραστηριότητα του ΣΝΣ στους νεφρούς αποτελεί «αντινατριουρητικό» παράγοντα.

Όπως είναι γνωστό η μειωμένη ικανότητα αποβολής νατρίου όγκου αποτελεί το θεμελιακό σημείο της θεωρίας αυτής. Η μειωμένη ικανότητα αποβολής νατρίου συνεπάγεται αύξηση του «δραστικού κυκλοφορούντος όγκου», αύξηση της καρδιακής παροχής και υπεράρδευση των περιφερικών ιστών. Η υπεράρδευση αυτή προκαλεί αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων φαινόμενο Bayliss22 και συνεπώς και της αρτηριακής πίεσης. Η αύξηση της συστηματικής πίεσης αυξάνει την πίεση άρδευσης των νεφρών renal perfusion pressure η οποία συνεπάγεται αύξηση της αποβολής νατρίου πίεση-νατριούρηση και ελάττωση, συνεπώς, του όγκου και επαναφορά της καρδιακής παροχής στο φυσιολογικό.

Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού «πίεση-νατριούρηση» είναι «άπειρη» ο μηχανισμός αυτός παραμένει δραστηριοποιημένος εις το διηνεκές εφόσον διατηρείται η μειωμένη ικανότητα αποβολής νατρίου. Τελικό αποτέλεσμα είναι η εξασφάλιση ισοζυγίου νατρίου αλλά με τίμημα την διατήρηση αυξημένης αρτηριακής πίεσης.

Τελεολογικά δηλαδή, η υπέρταση αποσκοπεί στην αύξηση της πίεσης άρδευσης των νεφρών ώστε να υπερκερασθεί η αντινατριουρητική ικανότητα του οργανισμού Λεπτομερής περιγραφή των μοριακών μηχανισμών μέσω των οποίων η ελάττωση της νατριουρητικής ικανότητας οδηγεί σε αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων ξεφεύγει του σκοπού της ανασκόπησης αυτής, έχει όμως πρόσφατα αναλυθεί λεπτομερώς στο περιοδικό αυτό Είναι όμως απαραίτητο να αναφερθούμε στο μηχανισμό της αντι-νατριουρητικής δράσης του ΣΝΣ ώστε tnf αποκλειστές απώλεια βάρους δειχθεί η συμμετοχή του στην παθογένεια της υπέρτασης.

Η πρώτη διερεύνηση της σημασίας του ΣΝΣ για τη ρύθμιση της νεφρικής λειτουργίας οφείλεται στον Claude Bernard το Με τα κλασικά, πλέον, πειράματά του απέδειξε πως η κοπή του στελέχους του μείζονος σπλαχνικού νεύρου νεφρική απονεύρωση προκαλούσε σύστοιχη αύξηση της διούρησης, ενώ ο ηλεκτρικός ερεθισμός του αποκομμένου άκρου διέγερση του νεφρικού ΣΝΣ προκαλούσε σύστοιχη αντιδιούρηση.

Το ο Starling απέδειξε πως ο ηλεκτρικός ερεθισμός των νεφρικών νεύρων ελαττώνει ενώ η νεφρική απονεύρωση αυξάνει την νεφρική αιμάτωση Μεγάλη ώθηση στη μελέτη της επίδρασης του ΣΝΣ στη νεφρική λειτουργία έδωσε η εξακρίβωση της ακριβούς νεύρωσης των διαφόρων λειτουργικών μονάδων του νεφρού αγγείων, σωληναρίων και παρασπειραματικής συσκευής.

tnf αποκλειστές απώλεια βάρους κορεσμός απώλειας βάρους

Σήμερα είναι γνωστό πως οι συμπαθητικές tnf αποκλειστές απώλεια βάρους που νευρώνουν τις λειτουργικές μονάδες του νεφρού είναι ίνες χωρίς μυελώδες έλυτρο με βραδεία μετάδοση του ρεύματος unmyelinated slow conducting C-type fibers.

Χαρακτηριστικό της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού αποτελεί το ότι κάθε λειτουργική μονάδα του νεφρώνα-αγγεία-σωληνάρια-παρασπειραματικά κύτταρα πυκνή κηλίδα και ρενινοπαραγωγά κύτταρα νευρώνεται από ιδιαίτερη κατηγορία νευρικών ινών, ενώ μια επίσης ιδιαίτερη κατηγορία ινών νευρώνει όλες μαζί τις λειτουργικές μονάδες Είναι γνωστό επίσης πως η κάθε κατηγορία των ινών αυτών εκφράζει την επίδρασή της στις επί μέρους λειτουργικές μονάδες μέσω διαφορετικού τύπου αδρενεργικών υποδοχέων: Η παρασπειραματική συσκευή υποδοχείς β1, τα σωληνάρια α1Β και τα αγγεία α1Α Η ιδιαίτερη αυτή κατανομή των στοιχείων δια των οποίων εκφράζεται η δράση του ΣΝΣ στους νεφρούς υποδηλώνει διαφορετικό επίπεδο ρύθμισης της λειτουργίας και κυρίως υποδηλώνει αλληλεπίδραση της λειτουργίας των επιμέρους μονάδων του νεφρού.

Καρδιακή ανεπάρκεια, θεραπεία, υγιεινοδιατητικοί κανόνες

Πράγματι έχει διαπιστωθεί πως η διέγερση του ΣΝΣ του νεφρού προκαλεί αύξηση του ρυθμού παραγωγής ρενίνης, αύξηση της επαναρρόφησης νατρίου και αγγειοσύσπαση, η οποία συνεπάγεται ελάττωση της αιμάτωσης και της σπειραματικής διήθησης.

Είναι όμως ιδιαιτέρως σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επιδράσεις αυτές εκδηλώνονται η κάθε μια σε διαφορετικό επίπεδο διέγερσης του ΣΝΣ. Σε ελάχιστη αύξηση της δραστηριότητας αυξάνει ο ρυθμός παραγωγής ρενίνης χωρίς να επηρεάζεται η επαναρρόφηση ή η αποβολή νατρίου, και η αιμάτωση του νεφρού δράση μέσω β1 υποδοχέων. Σε λίγο μεγαλύτερη αύξηση της δραστηριότητας, στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής ρενίνης προστίθεται tnf αποκλειστές απώλεια βάρους αύξηση της επαναρρόφησης νατρίου χωρίς να μεταβάλλεται καθόλου η αιμάτωση και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης δράση μέσω των υποδοχέων α1Β.

Τέλος σε μεγάλη αύξηση της δραστηριότητας του ΣΝΣ η αύξηση του ρυθμού παραγωγής ρενίνης και η αύξηση της επαναρρόφησης νατρίου συνοδεύονται από ελάττωση της αιμάτωσης και της σπειραματικής διήθησης δράση tnf αποκλειστές απώλεια βάρους των υποδοχέων α1Α Oι Mu και συν. O μηχανισμός αυτός έχει αποδειχθεί σαν ιδιαίτερα σημαντικός για την παθογένεια της υπέρτασης σε νατριοευαίσθητα πειραματόζωα.

Η σημασία των παραπάνω είναι προφανής: Μικρή αύξηση της δραστηριότητας του ΣΝΣ προκαλεί αύξηση του ρυθμού παραγωγής ρενίνης και αντι-διούρηση χωρίς να επηρεάζει καθόλου τον tnf αποκλειστές απώλεια βάρους των αγγείων subvasoconstrictor levels.

Δηλαδή και σε πολύ μικρή αύξηση της συμπαθητικής δραστηριότητας, αυξάνει η παραγωγή ρενίνης και εκδηλώνεται αντινατριουρητική δράση δηλαδή πυροδοτείται η διαδικασία δημιουργίας υπέρτασηςχωρίς κατευθείαν αγγειοσυσταλτική δράση του συστήματος. Αυτό έχει αποδειχθεί με ιδιοφυώς σχεδιασμένα πειράματα τα οποία έδειξαν πως σε πειραματόζωα με νεφρική απονεύρωση η εξασφάλιση ισοζυγίου όγκου νατριούρηση και διούρηση απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερη αρτηριακή πίεση για όλα τα επίπεδα πρόσληψης νατρίου.

Το κλινικό ισοδύναμο της κατάστασης αυτής είναι η υπέρταση των νέων σε ηλικία ατόμων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ρενίνη και φυσιολογική νεφρική αιμάτωση Η αναστολή του ΣΝΣ συνοδεύεται από τις ακριβώς αντίθετες των ανωτέρω εκδηλώσεις, δηλαδή, ελάττωση του ρυθμού παραγωγής ρενίνης, ελάττωση της επαναρρόφησης νατρίου νατριούρηση και αύξηση της νεφρικής αιμάτωσης.

Oι επιδράσεις αυτές έχουν παρατηρηθεί σε πειραματόζωα υπό αναισθησία η οποία αυξάνει την δραστηριότητα του ΣΝΣ.

κέντρα αδυνατίσματος

Σε πειραματόζωα σε εγρήγορση και υπό συνήθεις συνθήκες όμως, η αντανακλαστική αναστολή του ΣΝΣ με διέγερση των τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου προκαλεί ελάττωση του ρυθμού παραγωγής ρενίνης και της απορρόφησης νατρίου άρα νατριούρηση χωρίς καμιά μεταβολή χάσουν βάρος ιβουπροφαίνη νεφρική αιμάτωση και τη σπειραματική διήθηση.

Αυτό tnf αποκλειστές απώλεια βάρους πως στις «συνήθεις» καθημερινές συνθήκες το ΣΝΣ επηρεάζει τον βασικό ρυθμό παραγωγής ρενίνης και το βασικό επίπεδο επαναρρόφησης νατρίου, ανεξάρτητα από την αιμοδυναμική του νεφρού Σε συνάρτηση με την παραπάνω δράση έχει αποδειχθεί πως η αναστολή του τόνου του ΣΝΣ ελαττώνει την παραγωγή ρενίνης σε συνθήκες ερεθισμού του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης όπως η υπόταση και η χορήγηση διουρητικών που αποτελούν τα ισχυρότερα ερεθίσματα για την αύξηση του ρυθμού παραγωγής ρενίνης.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονισθεί επίσης, πως η ακεραιότητα της συμπαθητικής δράσης στο νεφρό είναι «εκ των ων ουκ άνευ» obligatory για την επίτευξη ισοζυγίου νατρίου όγκου σε συνθήκες ελάττωσης της πρόσληψης. Δηλαδή σε συμπαθητική απονεύρωση είναι αδύνατο να επιτευχθεί ισοζύγιο όγκου υπό συνθήκες σημαντικής ελάττωσης του προσλαμβανόμενου νατρίου ή ελάττωσης του όγκου του αίματος π.

Από τα παραπάνω γίνεται tnf αποκλειστές απώλεια βάρους πως τα δεδομένα, πειραματικά και κλινικά, είναι επαρκή για την πιστοποίηση της συμμετοχής του ΣΝΣ στην παθογένεια της υπέρτασης ως «initiating factor». Τα δεδομένα όμως για τη συμμετοχή του στην διατήρηση της υπέρτασης δεν είναι τόσο εμφανή.

Τα αποτελέσματα των Plato και Osborn37, ίσως δίνουν κάποια απάντηση στο ερώτημα αδυνάτισμα 2 κομμάτι.

Ewl υπερβολική απώλεια βάρους ορισμό πώς να πει εάν καίγοντας λίπος

Oι ερευνητές αυτή χορήγησαν για 28 ημέρες νοραδρεναλίνη στη νεφρική αρτηρία με μηχανισμό παλίνδρομης αλληλορύθμισης servo-controlled της anita marshall απώλεια βάρους δόσης ώστε να παραμένει σταθερή η νεφρική αιμάτωση.

Η εξήγηση που έχει δοθεί είναι ότι η μακροχρόνια επίδραση της νορεπινεφρίνης στα λεία μυϊκά κύτταρα λ. Έτσι, σε ηλικιωμένους υπερτασικούς τα λ. Είναι όμως πιθανόν, η «ευαισθησία» αυτή των λ.

Το ισχυρότερο, ίσως, επιχείρημα για την συμμετοχή του ΣΝΣ στην εγκατεστημένη υπέρταση είναι η αντιϋπερτασική tnf αποκλειστές απώλεια βάρους των γαγγλιοπληγικών και του συνδυασμού α και β αποκλειστών, ιδίως σε παχύσαρκα άτομα38,39, αλλά και των κεντρικώς δρώντων, α-μεθυλντόπας και κλονιδίνης κεντρικοί διεγέρτες των α2-αδρενεργικών υποδοχέων η διέγερση των οποίων συνεπάγεται ελάττωση του τόνου του ΣΝΣ περιφερικά.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως η αεροβική άσκηση που αποδεδειγμένα προκαλεί ελάττωση της συμπαθητικής δραστηριότητας στους νεφρούς40, αποτελεί ένα από τα κυριότερα μαζί με την απώλεια βάρους μη φαρμακευτικά μέσα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Η σταθερή ανίχνευση αυξημένης συμπαθητικής δραστηριότητας με την μικρονευρογραφία single-fiber renal sympathetic activity στους γενετικά υπερτασικούς αρουραίους SHR-Spontaneously Hypertensive Ratsπράγμα που δεν συμβαίνει με τους γενετικά νορμοτασικούς Wistar-Kyoto rats 41 συνηγορεί υπέρ της γενετικής προδιάθεσης.

O Noll και συν. Στο πλαίσιο αυτό πρόσφατα έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αιτιολογική σχέση μεταξύ επανειλημμένων επεισοδίων πανικού panic disorders και υπέρτασης. Τα επεισόδια πανικού είναι τρείς φορές συχνότερα σε υπερτασικούς σε σχέση με τους νορμοτασικούς αρρώστους Στη διαταραχή αυτή και στα υπερτασικά άτομα, αλλά όχι στα νορμοτασικά και φυσιολογικά από άποψη άγχους άτομα, με την μικρονευρογραφία μιας ίνας single fiber sympathetic activity παρατηρούνται επανειλημμένες ριπές νευρικής δραστηριότητας στη διάρκεια ενός και μόνου καρδιακού κύκλου, ακόμα και σε περιόδους απουσίας άγχους.

Ενισχυτικά της σχέσης αυτής μεταξύ χρόνιου άγχους και υπέρτασης λόγω διέγερσης του ΣΝΣ είναι και το γεγονός πως και στις δύο καταστάσεις υπάρχει απελευθέρωση αδρεναλίνης μαζί με την νοραδρεναλίνη από τις νευρικές απολήξεις του συμπαθητικού co-transmittion.

Η αδρεναλίνη αυτή προέρχεται είτε από πρόσληψή της από το πλάσμα κατά την μεγάλη αύξησή της στη διάρκεια των κρίσεων πανικού είτε -το ποιο πιθανόν- από de novo σύνθεσή της τοπικά.

Υπέρ του τελευταίου συνηγορεί η διαπίστωση πως σε ανάλυση του νευρικού ιστού σε δείγματα βιοψίας υποδορίων φλεβών επιλέγονται φλεβικά δείγματα γιατί οι φλέβες διαθέτουν πολύ πυκνό δίκτυο συμπαθητικής νεύρωσης αρρώστων με κρίσεις πανικού και υπέρταση άλλα όχι σε φυσιολογικά άτομα, διαπιστώθηκε η παρουσία του ενζύμου φαινυλ-αιθανολαμιν-Ν-μεθυλτρανσφεραση PNMT αδυνατίσματος κιμονό οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση της αδρεναλίνης, εύρημα που συνοδεύεται από αύξηση της έκφρασης στο τοίχωμα των φλεβών του παράγοντα αύξησης των νεύρων nerve growth factor-NGF αποτελεί χαρακτηριστικό των καταστάσεων άγχους48, Ιδιαίτερη σημασία για την διέγερση του συμπαθητικού έχει η διατροφή από άποψη ενεργειακής πρόσληψης, και φυσικά η παχυσαρκία.

Έχει αποδειχθεί πως η δίαιτα ελάττωση της προσλαμβανόμενης ενέργειας ελαττώνει τη δραστηριότητα του ΣΝΣ ενώ η αυξημένη πρόσληψη τροφής την αυξάνει τόσο στον άνθρωπο όσο και στα πειραματόζωα50, Από την άλλη έχει αποδειχθεί χάσουν βάρος 250 κιλά υπάρχει ισχυρότατη αρνητική αλληλεξάρτηση μεταξύ της συνήθους καθημερινής ποσότητας τροφής και της δραστηριότητας του ΣΝΣ O Bray και συν53 βασιζόμενος σε πειραματικά δεδομένα διατύπωσε την άποψη πως υπάρχει μηχανισμός παλίνδρομης αλληλορύθμισης μεταξύ συνήθους πρόσληψης τροφής και τόνου του ΣΝΣ, ο οποίος εκφράζεται μέσω των β-υποδοχέων τόσο στην περιφέρεια όσο και στο ΚΝΣ.

Πράγματι τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια θεραπεία με β-αποκλειστές συνεπάγεται αύξηση του βάρους54, Η υπέρταση επί παχυσαρκίας, όπως και η υπέρταση του τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, θεωρείται «υπέρταση από διέγερση του ΣΝΣ». Η άποψη αυτή στηρίζεται σε μια σειρά παρατηρήσεις στον άνθρωπο και σε πειραματόζωα. Η χορήγηση α και β- αποκλειστών ή κλονιδίνης προλαμβάνει την εμφάνιση υπέρτασης σε σκύλους υπό δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος που προκαλεί παχυσαρκία Η χορήγηση α και β-αποκλειστών του συμπαθητικού επί ένα μήνα σε υπερτασικούς έχει θεαματικότατα μεγαλύτερο αντιυπερτασικό αποτέλεσμα εκτιμώμενο με 24ωρη καταγραφή στα παχύσαρκα σε σύγκριση με τα μη-παχύσαρκα άτομα Επειδή έχει αποδειχθεί πως στην παχυσαρκία η καμπύλη νεφρικής λειτουργίας είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά και tnf αποκλειστές απώλεια βάρους νεφρική απονεύρωση την επαναφέρει στα φυσιολογικά επίπεδα η «υπερτασιογόνος» δράση της παχυσαρκίας θεωρείται πως οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της δραστηριότητας του ΣΝΣ στους νεφρούς η οποία προκαλεί ελάττωση της νατριουρητικής ικανότητας Η διέγερση του ΣΝΣ επί παχυσαρκίας δεν είναι έντονη, βασικές συμβουλές απώλειας βάρους ικανή να tnf αποκλειστές απώλεια βάρους αύξηση του ρυθμού επαναρρόφησης νατρίου και του ρυθμού παραγωγής ρενίνης tnf αποκλειστές απώλεια βάρους να προκαλεί αγγειοσυστολή και ελάττωση της αιμάτωσης και του ρυθμού σπειραματικής διήθησης όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

Η «υπο-αγγειοσυσταλτική» αυτή δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στους νεφρούς αλλά και σε όλες τις άλλες αγγειακές περιοχές όπως π.

Oι αιτίες του φαινομένου αυτού δεν είναι γνωστές φαίνεται όμως πως καθορίζεται από φυλετικούς παράγοντες, ενώ tnf αποκλειστές απώλεια βάρους και από την κατανομή του λίπους Στους ινδιάνους Pima π.

Άνδρες της μαύρης φυλής έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας του ΣΝΣ σε σύγκριση με λευκούς με τον ίδιο βαθμό παχυσαρκίας. Όσον αφορά την κατανομή του λίπους έχει δειχθεί πως η t3 συμπλήρωμα απώλεια βάρους abdominal παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από εντονότερη υπερδραστηριότητα του ΣΝΣ σε σύγκριση με την υποδόρια ή «γυναικοειδή» παχυσαρκία Η αιτία της διέγερσης του ΣΝΣ στην παχυσαρκία έχει κατά καιρούς αποδοθεί σε ποικίλα αίτια όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η αγγειοτενσίνη ΙΙ, η διαταραχή των τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου και των χημειοϋποδοχέων του καρωτιδικού σωματίου στην υπνοανοική υπέρτασηκαι στην επίδραση «λιποκινών» όπως η λεπτίνη, ο παράγων νέκρωσης των όγκων-α TNF-a και ιντρελευκίνη-6 IL Η λεπτίνη είναι πολυπεπτίδιο 16 kDa προϊόν του γόνου tnf αποκλειστές απώλεια βάρους και εκκρίνεται από τα λιποκύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού σε ποσότητες ανάλογες της μάζας του λιπώδους ιστού.

Η έκφραση της λεπτίνης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων η ινσουλίνη, τα γλυκοκορτικοειδή και η ίδια η λεπτίνη feedback 61, ενώ η έκφραση της στα λιποκύτταρα εξαρτάται κυρίως από το μεταγραφικό παράγοντα FOS-like antigene Τα επίπεδα της κυκλοφορούσης λεπτίνης είναι ανάλογα με την μάζα του λιπώδους ιστού αποτελούντα το ρυθμιστή των αποθεμάτων ενέργειας του οργανισμού: Όταν αυτά αυξάνονται αύξηση της μάζας του λίπους αυξάνει και η λεπτίνη ώστε να ελαττωθεί η όρεξη και η πρόσληψη τροφής μέχρι τα αποθέματα ενέργειας μάζα του λίπους να επανέλθουν στο φυσιολογικό, και το αντίστροφο63, Η λεπτίνη διαπερνά το φραγμό αίματος- εγκεφάλου και επιδρά σε διάφορα τμήματα του ΚΝΣ υποθάλαμο, κυρίως στον, τοξοειδής πυρήνα, και το στέλεχος μέσω του οποίου ασκείται η ανορεξική της δράση, η αύξηση της παραγωγής θερμότητας θερμογένεση-energy expenditure και η διέγερση του ΣΝΣ65,

το λίπος απώλειας βάρους γίνεται πιο μαλακό πώς το σώμα μας χάνει βάρος