Περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους. Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων


Slim Shape μέχρι το γόνατο για την απώλεια βάρους – επίσημο site, αγοράστε τώρα, σχόλια, τιμές

Μόνιμος Σύνδεσμος καλό θα είναι να νομοθετηθεί η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων στα Λύκεια όπως αντίστοιχα συμβαίνει στα γυμνάσια και όχι να αποφασίζεται από τον υπουργό κάθε χρόνο διαφορετική ημερομηνία και μάλιστα λίγες μόνο μέρες πριν ολοκληρωθούν ταα μαθήματα διότι, με γνωστή την ημερομηνία αυτή εκ των προταίρων μπορεί να γίνει τόσο από τους μαθητές όσο και από τους διδάσκοντες καλύτερος προγρμματισμός της ύλης των μαθημάτων και φυσικά καλύτερος συντονισμός αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που χάθηκαν,για διάφορους λόγους,κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ακόμη καλό θα είναι να θεσμοθετηθεί με σαφήνεια η υποχρέωση αναπλήρωσης καθε διδακτικής ώρας που χάνεται για λόγους ανωτέρας βίας,καταλήψεων,καιρικών συνθηκών,καθυστερημένης πρόσληψης αναπληρωτών περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους. Έτσι ωστε στο τέλος της χρονιάς όλοι οι μαθητές να έχουν διδαχθεί καθε μάθημα τον ίδιο αριθμό ωρών.

Στην πράξη, ούτως ή άλλως δίνεται τουλάχιστον μία βδομάδα επιπλέον για διαγωνίσματα, ατύπως. Οπότε το καλύτερο μίγμα ίχνους λίπους καύσης να μην θεσμοθετηθεί; Το δεύτερο 4μηνο θα υστερεί κάποιες ημέρες συνολικά, αλλά δεν κάνουν οι δέκα μέρες τη διαφορά εφόσον ο μήνας Μάιος εκτείνεται ως το τέλος του.

Άλλωστε ο προγραμματισμός διαγωνισμάτων αφορά πρωτίστως το πρώτο 4μηνο, αφού στο δεύτερο υπάρχει η δυνατότητα της αξιολόγησης μέσω εργασιών και το διαγώνισμα δεν είναι υποχρεωτικό. Οι αναφερόμενοι τρόποι αναπλήρωσης είθιστε να ισχύουν για την περίπτωση κατάληψης του σχολείου από μαθητές.

Τι γίνεται για την απώλεια διδακτικών ωρων λόγω έλλειψης καθηγητών, λόγω πολυήμερης ασθένειας εκπαιδευτικού περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους. Ας αναρωτηθούμε αν είναι λογικό, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό το να έχουν οι μαθητές 1 ώρα την εβδομάδα Πληροφορική στο Γυμνάσιο ενώ έχουν για παράδειγμα 2 ώρες Οικιακή Οικονομία και Θρησκευτικά. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με 1 ώρα των 45 λεπτών εφόσον δεν χαθεί κάποιο τέτοιο μονόωρο για περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους λόγους δεν είναι δυνατόν να γίνει το μάθημα αντιληπτό ως χρήσιμο.

Επιπλέον η στάση των συναδέλφων είναι ότι αποτελεί ομάδα Γ άρα μη μάθημα 2 Παράλληλη στήριξη: Πώς και με ποιες διαδικασίες αιτείται ένα σχολείο εκπαιδευτικού; Τα δεδομένα υφίστανται στο Myschool αλλά δεν έχει τεθεί ποτέ αυτό το θέμα. Και επίσης έλεγχος για το πως οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν στο σχολείο τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συνεργάζονται με αυτούς για το καλό το μαθητών ή αρνούνται τη συνεργασία 3 Ωράριο; Νομίζω χάσουν βάρος ακόμα αισθάνονται λίπος πρέπει να γίνει αντιληπτό πως με την υπάρχουσα νομοθεσία οι φιλότιμοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν εργασίες όποτε κληθούν ή με δική τους πρωτοβουλία ενώ άλλοι εμφανίζονται στα σχολεία μόνο κατά τις ώρες που έχουν μάθημα.

Με δεδομένη την ανάγκη διεκδίκησης της θετικής γνωμοδότησης του ΣΔ, οι διευθυντές δεν τεντώνουν τις σχέσεις και προσανατολίζονται σε συνεργασίες για το καλό του σχολείου μόνον προς τους φιλότιμους. Κωδικοί πρόσβασης στο Myschool: οι Υπεύθυνοι τμημάτων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε μέρη που αφορούν στις καρτέλες των μαθητών και να είναι υπόχρεοι να περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους οι ίδιοι τα περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους γονέα, διευθύνσεως και επικοινωνίας.

Μέχρι στιγμής και αυτό βαρύνει τους ΠΕ των σχολείων. Απαιτείται συνεργασία με της Πρωτοβάθμιας με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε πριν οι διευθυντές των Δημοτικών σχολείων αποχωρήσουν από τις σχολικές τους μονάδες για τις θερινές διακοπές, η εικόνα των μαθητών που απολύονται από τα σχολεία τους να είναι όντως ορθή. Αυτό σχετίζεται με την προβλεπόμενη απαίτηση για δημιουργία τμημάτων εντός των πρώτων ημερών του Ιουλίου.

προσπαθώντας να χάσετε βάρος αλλά να μεγαλώσετε μπλοκ απώλεια βάρους

Χρόνος ενημέρωσης που νοείται άμεσος: Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το ποιος είναι ο χρόνος ενημέρωσης του myschool. Διευθύνσεις μέγιστη απώλεια βάρους 6 εβδομάδες Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι οι πίνακες που ζητούνται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν αποτελούν έργο που προωθείται προς εκτέλεση προς τις σχολικές μονάδες, ειδικά όταν αυτοί οι πίνακες έχουν ήδη αντικατασταθεί από ψηφιακούς πίνακες και είναι προσβάσιμα τα όποια στοιχεία μέσω του myschool.

Επίσης στα περί δικαιολόγησης απουσιών περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους ανάγκη αποσαφήνισης του εάν ο γονέας κατά την προσκόμιση ενός πχ. Μέχρι σήμερα αναλόγως με τον διευθυντή αλλάζει αυτή η διαδικασία.

iu βάρος απώλειας

Επίσης πρέπει να τονιστεί εάν τηρείται ή όχι ειδικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων ΜΟΝΟ για την επικοινωνία με το γονέα. Αυτό είναι επίσης κάτι που διαφοροποιείται μέχρι σήμερα ανάλογα με τον εκάστοτε διευθυντή.

Σε κάποιο σημείο γίνεται αντιληπτό ότι τα δικαιολογητικά απουσιών προσκομίζονται μόνον εφόσον πρόκειται για απουσίες που επιδιώκεται ο μή συνυπολογισμός τους. Αυτό πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ξεκάθαρες οδηγίες για το ποια ώρα, πόση ώρα και σε ποιο χώρο θα εξετάσουν αυτούς τους μαθητές, και η έλλειψη αυτών των οδηγιών αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών.

Και πάλι δίνονται έτσι περιθώρια πρωτοβουλιών. Δεν θα πρέπει να ενταχθεί στα μέτρα αναπλήρωσης.

περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους αφαιρέστε το συνδετικό λίπος

Θα πρέπει ο γονέας να διατηρεί το σημαντικό αυτό ρόλο για τον εαυτό του και όχι να τον παραχωρεί για να εγγράψει το παιδί του σε όποιο σχολείο θέλει!

Θα πρέπει το σχολείο να καλύπτει τα έξοδα της συμμετοχής του και μόνο αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει εσκεμμένη πρόθεση διαφοροποίησης από το σύνολο της τάξης να υπολογίζονται οι απουσίες. Γ Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων συμμετέχουν ενεργά στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Με την πίεση χρόνου που υπάρχει στο γυμνάσιο περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους λήξη της χρονιάς δεν υπάρχει η δυνατότα για αποτίμηση του έτους, έκδοση αποτελεσμάτων και όλες απαραίτητες ενέργειες γίνονται με αυξημένη πίεση που τελικά μεταφέρεται στους μαθητές. Η πρόταση είναι τα μαθήματα σε όλη τη δευτεροβάθμια να λήγουν την ίδια ημέρα. Η λήξη του διδακτικού έτους στις 30 Απριλίου θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς και ότι αναδεικνύει έναν καθαρά εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου.

Για το μονόωρο μάθημα θα συμφωνήσω με σχόλιο προηγούμενο ότι ουσιαστικά αποτελεί μη μάθημα. ΊΣως θα ήταν συνετότερο να υπάρχουν 2 δίωρα μαθήματα και να επιλέγει ο μαθητής το ένα από τα 2 ώστε να μην αδικείται κάποιο αντικείμενο. Πρέπει να προσδιοριστεί, γιατί όπως αναφέρθηκε σε άλλο σχόλιο, χάνονται άπειρες ώρες όταν τοποθετούνται καθηγητές έως και στο 2ο τετράμηνο — θεαματική πέρυσι η ανάληψη υπηρεσίας στις 12 Μαΐου όταν όλο τον προηγούμενο καιρό δεν υπήρχε καθόλου καθηγητής — άρα δεν επρόκειτο για αναπλήρωση.

ισχυρή πρώτη απώλεια λίπους surf απώλεια βάρους

Αν απαιτείται Υπουργική απόφαση, αυτή να εκδίδεται το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου, του τρέχοντος σχολικού έτους. Διευκολύνεται έτσι ο προγραμματισμός όλων των εμπλεκομένων.

 1. Слезы хлынули из его глаз.

 2. Μετακινώντας από την απώλεια βάρους στη συντήρηση

Μόνιμος Σύνδεσμος Καλησπέρα σας. Θα ήθελα απλά να σας επισημάνω το ότι για τα Εσπερινά Σχολεία όλων των βαθμίδων και ειδικά των Εσπερινών Λυκείων — Επαγγελματικών Λυκείων, θα πρέπει να δοθεί μια περισσότερη έμφαση και »ελαστικότητα» στο θέμα των απουσιών.

Ο λόγος των απουσιών στα Εσπερινά Σχολεία είναι καθαρά »επαγγελματικός» για τον μαθητή που ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενος σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όλοι μας αναζητούμε μέσω του δημόσιου σχολείου μια εναλλακτική για επιπλέον μόρφωση και δια βίου μάθηση που δεν θα πρέπει να στερηθεί με μείωση των απουσιών που θα μπορούμε να έχουμε στο διδακτικό έτος.

Πρέπει στην οικονομική κρίση που ζούμε στην χώρα μας, τα Εσπερινά Σχολεία για εργαζόμενους να γίνουν »ελαστικά» έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα σε περισσότερους με όφελος για όλους!!! Κατερίνης Κιν. Στην πράξη οι μεγαλύτερες απώλειες διδακτικών ωρών συμβαίνουν λόγω καθυστερημένης πρόσληψης έκτακτου διδακτικού προσωπικού αναπληρωτές.

Αυτές οι ώρες ουδέποτε αναπληρώνονται αλλά καλύπτεται η ύλη με την εντατικοποίηση περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους διδασκαλίας και πάντα εις βάρος των μαθητών. Χωρίς να παραβλέψει κανείς την μεγάλη εικόνα, και τις ριζικές αλλαγές που ευελπιστούμε να γίνουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, καταθέτω ξανά τα δυο μου καπίκια: πέντε και μία επείγουσες διορθώσεις που μπορούν και πρέπει να περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους άμεσα και αφορούν το χώρο πού γνωρίζω φυσική απώλεια βάρους υγείας, αυτόν του Γενικού Λυκείου, και επιπλέον του Πειραματικού Σχολείου: 1.

Κατάργηση των δεκαδικών ψηφίων σε όλες τις βαθμολογίες ως την αποφοίτηση από το λύκειο, και επαναφορά των στρογγυλοποιήσεων στην πλησιέστερη μονάδα. Τα δεκαδικά ψηφία ήλθαν με τη μεταρρύθμιση Αρσένη τογια να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά λογιστικές ανάγκες, όταν η ετήσια κατά μάθημα επίδοση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου συνδέθηκε με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και μοιραία έπρεπε να ξεχωρίσει το ένα εικοσάκις χιλιοστό από το προηγούμενο και το επόμενο, με την αλματώδη αύξηση των εισακτέων τα χρόνια εκείνα1.

Για την αξιολόγηση των μαθητών κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο, εσωτερικά και στιγμιαία, ο δάσκαλος μπορεί να επιλέγει οποιαδήποτε κλίμακα και ακρίβεια θεωρεί καλύτερη.

Η περίπτωση του Γενικού Μέσου Όρου είναι διαφορετική· πρόκειται για ένα στατιστικό μέτρο -με όλα τα θετικά και τα αρνητικά του- που απλώς δείχνει τη μέση επίδοση του μαθητή σε διαφορετικά αντικείμενα με διαφορετικούς δασκάλους. Τέλος, διαφορετική είναι η περίπτωση κάθε είδους εξέτασης για πιστοποιητικά, πτυχία, ή εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκεί ξεκάθαρα δεν πρόκειται για αξιολόγηση μαθητών, αλλά για ανταγωνιστικές δοκιμασίες υποψηφίων.

Αυτά τα δύο οφείλουν περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους είναι απόλυτα διαχωρισμένα στη Γενική Εκπαίδευση, ειδικά αφού, πλέον, οι βαθμοί του Λυκείου δεν μετρούν καθόλου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

απώλεια βάρους iv πώς οι νεαροί τζέις χάσουν βάρος

Παρεμπιπτόντως, κι αφού η αναφορά είναι σε δεκαδικά ψηφία, είναι περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους να διορθωθεί και η στρέβλωση των χαρακτηρισμών της επίδοσης: άριστα, λίαν καλώς, καλώς, κλπ. Όμως, ο ίδιος μαθητής αν έχει 19 σε ένα μόνο από τα 9 —κατά Διαμαντοπούλου— μαθήματά του, χαρακτηρίζεται με γενική επίδοση «Άριστα»! Δηλαδή αρκεί ένα μάθημα να είναι στην τρέχουσα κλίμακα «Άριστα» 18,για να «αριστεύσει» ο μαθητής συνολικά.

Άλλη μια ανακολουθία των εισηγητών του πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Στο τετράμηνο είσαι αριστούχος σε ένα μάθημα αν πάρεις 19 ή 20, σε ένα διαγώνισμα είσαι άριστος αν έγραψες ακόμη και 18,1, στο τέλος, σε ένα μάθημα είσαι άριστος αν έχεις τελικό βαθμό 18,1, ενώ με 18 είσαι στο λίαν καλώς, και συνολικά ομοίως.

Είναι προφανές ότι η αλλαγή χαρακτηρισμού στις κλίμακες πρέπει να είναι στη μισή μονάδα, όπως είναι προφανές ότι το πρώτο δεκαδικό στα μαθήματα, μόνο παρενέργειες εισάγει. Απλούστευση της διατύπωσης που αφορά τις βαθμολογίες των Πανελληνίων και τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων στα Επιστημονικά Πεδία.

Αφού πλέον δεν έχουμε διόρθωση βαθμών βάσει των προφορικών, ούτε και βαθμούς πρόσβασης ανά εξεταζόμενο μάθημα, ούτε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης ανά Πεδίο, είναι περιττό να διατηρούμε λογιστικούς κανόνες που οφείλονται σε αυτά.

Η αρχή της λειτουργίας Slim Shape

Προτείνουμε: Οι βαθμοί της εκατοντάβαθμης κλίμακας των 2 επικρατούντων βαθμολογητών σε κάθε γραπτό, να αθροίζονται όπως τώρα, και να διατηρείται ως βαθμός το άθροισμα αυτό, στην κλίμακα Δεν έχει κανένα νόημα η αναγωγή του στοαφού έπεται νέα αναγωγή του στη συνέχεια.

Να καθοριστεί συντελεστής 33 για το βαθμό στο 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του «συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου, και αντίστοιχα 29 για αυτό του «μη συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου.

 • Ο καφές σας κάνει να χάσετε λίπος
 • Однако могу держать пари - в конце концов мы узнаем причины похищения.

 • Нет, - ответила Симона.

 • Μπορεί να στατίνες και απώλεια βάρους
 • Наконец умственным взором она увидела, что находится внутри живого существа.

Να καθοριστεί συντελεστής 27 για το βαθμό στο 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του «συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου, και αντίστοιχα 24 για αυτό του «μη συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου. Να καθοριστεί συντελεστής 20 για το βαθμό σε καθένα από τα υπόλοιπα δύο μαθήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου.

Το συνολικό πλήθος μορίων ανά Επιστημονικό Πεδίο να προκύπτει περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους από το άθροισμα των γινομένων των 4 βαθμών επί των συντελεστών του εύρος Να προσαρμοστούν αντίστοιχα τα εύρη και οι συντελεστές βαρύτητας για τους βαθμούς των ειδικών μαθημάτων και η βάση τους του Είναι απίθανο ότι ένας τόσο εύκολος υπολογισμός μορίων περιπλέκεται περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους τη νομοθεσία σε αναγωγές και αντίστροφες αναγωγές σε διαφορετικές κλίμακες, εξαιτίας καταλοίπων από προηγούμενα συστήματα.

Τρίτη επιτακτικά άμεσα αναγκαία αλλαγή: δεν είναι δυνατόν 9 ώρες σε 3 γλωσσικά μαθήματα, ή 6 ώρες σε Φυσική, Χημεία και Βιολογία, ή 5 ώρες σε Άλγεβρα και Γεωμετρία, να μετρούν το ίδιο με τις 2 ώρες της Γυμναστικής, ή των Αγγλικών, ή των Θρησκευτικών. Περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους επειδή δεν πρέπει κάποια μαθήματα να αποδεικνύονται στην πράξη, με το νόμο, πιο πρωτεύοντα από άλλα, κι επειδή δεν μπορεί ο νόμος να ισοπεδώνει 9 ώρες εργασίας του μαθητή και του καθηγητή σε Αρχαία, Νέα και Έκθεση, στη 1 ή τις 2 ώρες της Ερευνητικής Εργασίας ή της Ιστορίας ή τις 3 της Πολιτικής Παιδείας, είναι άμεση ανάγκη να διαλυθεί η «μαγική εικόνα» που επέβαλε η κ.

Διαμαντοπούλου, με τη δήθεν μείωση του πλήθους των μαθημάτων, και όλα τα μαθήματα να μετρούν το ίδιο, για να μην αναρωτηθούμε μήπως πρέπει να μετρούν αναλογικά με τη μερίδα τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Περισσότερα για το θέμα, και πόσο απλά διορθώνεται άμεσα, εδώ. Παραταύτα, το πρόσφατο δείγμα γραφής του Υπουργείου προς την αντίθετη κατεύθυνση κοιτάζει.

 • Χάσετε το βάρος του σώματος στο σπίτι
 • Slim Shape μέχρι το γόνατο για την απώλεια βάρους - επίσημο site, αγοράστε τώρα, σχόλια, τιμές Our Score Click to rate this post!
 • Slim Shape μέχρι το γόνατο για την απώλεια βάρους - επίσημο site, αγοράστε τώρα, σχόλια, τιμές
 • Πρόεδρος: Α.
 • До сих пор картина менялась быстрее, чем я могла ее осознать.

 • Потом главный октопаук сообщил людям, что Арчи отправится вместе с ними, не только для того, чтобы продолжить и углубить взаимодействие обоих видов, но также чтобы продемонстрировать всем оставшимся людям, что теперь между двумя народами достигнуто полное взаимопонимание.

Στη Γ΄ Τάξη όπου Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία ήταν ανεξάρτητα μαθήματα τα τελευταία χρόνια, έχουμε επαναχαρακτηρισμό τους σε κλάδους και επανένωσή περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους σε ένα μάθημα, τα Νέα Ελληνικά. Περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους η δουλειά του καθηγητή και η αξιολόγηση του μαθητή όλη τη χρονιά και στις απολυτήριες εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα θα μετράει από φέτος ακριβώς το μισό από την αξιολόγησή του στα υπόλοιπα μαθήματα, αφού το άλλο μισό θα είναι η δουλειά κι η αξιολόγηση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Τέταρτο θέμα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, χτες όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, είναι η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού της υποδομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με την έναρξη, παράλληλα, της αξιολόγησης και της αναθεώρησης τόσο των στόχων ΠΣΔ, όσο και των μέσων που χρησιμοποιεί για αυτούς τους στόχους.

20 κιλά απώλεια βάρους σε 4 μήνες πώς να χάσετε λίπος τι να φάτε

Ειδικά, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε εκσυγχρονισμούς τύπου ηλεκαταχώρισης καύση λίπους παρενέργειες και αυτοματοποιημένης αποστολής ηλεμηνυμάτων και τηλεμηνυμάτων. Προσωπικά, είμαι από τους θιασώτες του ΠΣΔ, και θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί το βασικό διαδικτυακό μέσο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Άρθρο 01 – Σχολικό και Διδακτικό Έτος | Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αλλιώς, θα εξαρτιόμαστε πάντα από υπηρεσίες τρίτων, με περίεργους όρους χρήσης και αποποιήσεις ευθύνης, και ακόμη πιο περίεργα τρίτα μάτια στα δεδομένα μας. Παράλληλα, κάπου οφείλουμε να αναρωτηθούμε και να τραβήξουμε μια γραμμή στα όρια του εφικτού. Είναι πρώτη προτεραιότητα, για παράδειγμα, να διατηρούμε την υποδομή και τους πόρους για ένα σχολικό Youtube, αντίγραφο του αυθεντικού; Αυτό λείπει περισσότερο στον εκπαιδευτικό και το μαθητή, ή, η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών φιλοξενίας δικτυακών τόπων και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με όλες τις πρακτικές για robustness, redundancy, resourcefulness, response και recovery, για να αναφέρω τα παροιμιακά 5 R, ή η κεντρική υποστήριξη προς τον απλό χρήστη με οδηγούς δημιουργίας ηλεκτρονικών φορμών και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων έρευνας, που απαιτεί ελάχιστο κόπο, με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού; Γενικότερα, ποιον εξυπηρετούν περισσότερο τα έργα του ΠΣΔ; την εκπαιδευτική κοινότητα, ή μήπως τις ερευνητικές ανάγκες, τις διπλωματικές εργασίες, μάστερ, διδακτορικά κι επιστημονικές ανακοινώσεις μελών από τα εμπλεκόμενα Ερευνητικά Περικοπή καρτέλες απώλεια βάρους, ΑΕΙ και ΤΕΙ -μάλιστα, με πειραματισμούς «στου κασίδη το κεφάλι»; 5.

Κατάργηση κάθε μονόωρου ανά εβδομάδα μαθήματος. Αυτό σίγουρα δεν είναι εφαρμόσιμο στη μέση της χρονιάς, αλλά το ξανακαταθέτω με τρίδιπλη επιμονή.