Μέθοδος απώλειας βάρους αναστολέα διάβρωσης


Γαστρικό Μπαλόνι – Χάπι Elipse

Η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για να διερευνηθεί η διάβρωση των οπλισµών χάλυβα, σε κονίαµα, για ένα αριθµό διαφορετικών συνθηκών χρήσης αναστολέα διάβρωσης. Κατά την διαδικασία της διάβρωσης, ο σχηµατισµός των προϊόντωντης Fe 3 O 4, Fe 2 O 3, FeO OHπούέχουνµεγαλύτερο ειδικό βάρος από τον σίδηρο, δηµιουργούν τάσεις διόγκωσης στην περιοχή των χαλύβδινων ράβδων µέσα στο σκυρόδεµα.

ιδανική απώλεια βάρους vt

Οι αισθητήρες SG, που έχουν τοποθετηθεί στα δείγµατα κονιάµατος κατά την κατασκευή, καταγράφουν τις τάσεις διόγκωσης.

Οι αναστολείς διάβρωσης ενεργούν στο ανοδικό ή καθοδικό τµήµα της ηλεκτροχηµικής αντίδρασης της διάβρωσης και το επιβραδύνουν σηµαντικά.

  • Περιγραφή Υπηρεσίας Τι είναι: Το Πρόγραμμα Απώλειας Βάρους συνδυαζόμενο με το Γαστρικό μπαλόνι Elipse, είναι μία καινοτόμος και αποτελεσματική μέθοδος απώλειας βάρους, η οποία προσφέρεται κατά αποκλειστικότητα μόνο στην Ευρωκλινική και αποτελεί το πρώτο βήμα και ένα εργαλείο με στόχο τη μακροπρόθεσμη στροφή προς έναν πιο υγιεινό, πιο θετικό τρόπο ζωής.

Η ενέργειά τους εντοπίζεται στη διεπιφάνεια µετάλλου - διαβρωτικού περιβάλλοντος. Το Ca NO 2 2 αντιδρά µε τα παραγόµενα προϊόντα των αντιδράσεων της ανοδικής περιοχής και χαρακτηρίζεται ανοδικός αναστολέας.

μέθοδος απώλειας βάρους αναστολέα διάβρωσης

Οι αναστολείς διάβρωσης που βασίζονται σε αµινοαλκοόλες ΑΜΑ µερικά εξουδετερωµένες, είναι µικτοί αναστολείς και αντιδρούν µε τον χάλυβα οπλισµού σχηµατίζοντας λεπτό στρώµα οργανοµεταλλικής προέλευσης και προστατεύουν τόσο τις ανοδικές όσο και τις καθοδικές περιοχές του. Σταθµικός προσδιορισµός της απώλειας µάζας των οπλισµών.

Μέτρηση της διάβρωσης µε τεχνική Strain Gauges.

Αξιολογήσεις

Το ένα από αυτά οριζόντια τοποθετηµένο χρησιµοποιήθηκε για τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της διάβρωσης και το άλλο κάθετα τοποθετηµένο για αντιστάθµιση της θερµοκρασίας και των άλλων παραµέτρων που επηρεάζουν τη µέτρηση. Η διάταξη του πειράµατος περιλαµβάνει, ποτενσιοστάτη E.

Μες στην καλή χαρά-Ο Γιώργος Μουλίνος μιλάει για την απώλεια βάρους και την βελτίωση του σώματος

Model για την εφαρµογή της ανοδικής φόρτισης, κύκλωµα γέφυρας - ενισχυτή των SG και ένα κοινό πολύµετρο για τις µετρήσεις των SG. Η ανοδική φόρτιση εφαρµόζεται στο δοκίµιο µε τον ποτενσιοστάτη συνδεδεµένο µε τον οπλισµό, μέθοδος απώλειας βάρους αναστολέα διάβρωσης βοηθητικό ηλεκτρόδιο γραφίτη διαστάσεων mm και ηλεκτρόδιο αναφοράς καλοµέλανα SCE.

Καθώς η διάβρωση δείχνει να επιβραδύνεται, εφαρµόζονται υψηλότερες τιµές ανοδικού δυναµικού, mv. Η διάρκεια του πειράµατος εξαρτάται από την αντίσταση του δοκιµίου στη διάβρωση και τερµατίζεται µε τη ρηγµάτωση του κονιάµατος που προκαλείται από τη διάβρωση του οπλισµού.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η τάση που εµφανίζεται σε κάθε SG µετράται και προσδιορίζονται οι αρχικές τιµές. Μετά την εφαρµογή του ανοδικού δυναµικού στα δοκίµια για δεδοµένο χρόνο tη τάση που εµφανίζεται σε κάθε SG µετράται κατά ηµερήσια διαστήµατα, και απεικονίζεται ως προς χρόνο.

απώλεια βάρους αγώνες

Σε όλα τα δοκίµια, κατά τη διάρκεια εφαρµογής της ανοδικής φόρτισης διαπιστώνεται διόγκωση λόγω διάβρωσης του οπλισµού, που καταγράφεται από το αισθητήριο SG. Στις φάσεις αλλαγής της ανοδικής φόρτισης κατά κανόνα έχοµε διαφοροποίηση της ταχύτητας διάβρωσης, που ακολουθείται από αντίστοιχη αντίδραση του αισθητηρίου.

Τα διαγράµµατα ηλεκτρικού φορτίου και τιµών SG ως προς χρόνο παρουσιάζουν αντίστοιχη πορεία, η οποία επιβεβαιώνει την καταγραφή της διάβρωσης από το αισθητήριο. Η σύγκριση των απωλειών µάζας οπλισµών, που προσδιορίστηκε µετά την θραύση των δοκιµίων, επιβεβαιώνει σε ικανοποιητικό βαθµό τα αποτελέσµατα των µετρήσεων διάβρωσης µε SG.

Περαιτέρω έρευνα σε σκυροδέµατα απαιτείται, προκειµένου να τεκµηριωθεί µία πληρέστερη άποψη για το επίπεδο προστασίας που παρέχει ο συγκεκριµένος αναστολέας.