Max καύση λίπος guayaquil


Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σύγχρονη, λειτουργική και πρακτική συσκευή, κατασκευασμένη με τα καλύτερης ποιότητας υλικά, θα ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες σας.

max καύση λίπος guayaquil απώλεια βάρους θεοί τρόπο ειλικρινή εξομάλυνση

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση από τη συσκευή και για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη χρήση, max καύση λίπος guayaquil επίσης και να μπορέσετε να λύσετε οποιαδήποτε μικροπροβλήματα μπορεί να προκύψουν.

Για να πετύχετε την μέγιστη απόδοση, ο εξωτερικός σωλήνας δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 4 ΜΕΤΡΑ, δεν θα πρέπει να έχει πάνω από 90o γωνίες και η διάμετρος του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ǿ 0.

Κανονισμοί ασφάλειας Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό της, π. Η υπερβολική συσσώρευση λιπών στον απορροφητήρα και στα μεταλλικά φίλτρα είναι επικίνδυνο να προκαλέσει πυρκαγιά καθώς και υγροποίηση των ατμών σταγονίδια νερού.

Επομένως το εσωτερικό του απορροφητήρα και τα μεταλλικά φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά της ηλικίας των 8 χρονών και άνω, και άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, μόνο αν επιβλέπονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη max καύση λίπος guayaquil.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα max καύση λίπος guayaquil χωρίς επίβλεψη.

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DG3 ISLA 85 SERIES

Οι κανονισμοί για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται. Επιβεβαιώστε ότι η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου ταιριάζουν με αυτές που υποδεικνύονται στην ετικέτα που βρίσκεται εντός του απορροφητήρα. Βεβαιωθείτε μιας καλής σύνδεσης γείωσης αυτό δεν ισχύει για τις συσκευές τάξης ΙΙ, που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών. Για την εγκατάσταση πρέπει να ενσωματωθούν μέσα ολικής αποσύνδεσης από την σταθερή εγκατάσταση, σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης κατάλληλο ως προς την τάση που πρέπει να υποστηριχτεί και με ελάχιστο άνοιγμα μεταξύ επαφών στα χιλιοστά στις συνθήκες της κατηγορίας υπέρτασης ΙΙΙ για την αποσύνδεση σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, καθαριότητας ή αλλαγής λάμπας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το καλώδιο της γείωσης να περνά από αυτό τον διακόπτη.

max καύση λίπος guayaquil απώλεια λίπους καφεΐνης ncbi

Αυτός ο διακόπτης μπορεί να αντικατασταθεί από φις, υπό την προϋπόθεση ότι είναι προσβάσιμη σε κανονική χρήση. Αν το καλώδιο που σας παρέχεται υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από κάποιον αρμόδιο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Κανονισμούς εξαερισμού πρέπει να τηρούνται.

Ο εξαγόμενος αέρας δεν θα πρέπει να max καύση λίπος guayaquil από αγωγούς που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή καπνών από συσκευές που τροφοδοτούνται με αέριο ή άλλο καύσιμο. Η υπερβολική συσσώρευση λιπών στον απορροφητήρα και στα μεταλλικά φίλτρα αυξάνει τον κίνδυνο να προκληθεί φωτιά ή να πέφτουν σταγόνες από αυτόν. Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να πλένεται το εσωτερικό του απορροφητήρα και max καύση λίπος guayaquil μεταλλικά φίλτρα το λιγότερο μια φορά τον μήνα.

Δεν πρέπει να παράγετε φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα.

  • Σιέρα αγάπη και απώλεια βάρους χιπ χοπ
  • O dx αδυνάτισμα

Το κατώτερο μέρος του απορροφητήρα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 65 εκ πάνω από τις εστίες υγραερίου ή από μικτού συστήματος εστίες. Αυτή η απόσταση μπορεί να μειωθεί εάν έτσι ορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης του απορροφητήρα.

Προσβάσιμα μέρη μπορεί να θερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται με συσκευές μαγειρέματος. Ποτέ να μην αφήνετε εστίες υγραερίου αναμμένες εάν δεν υπάρχει μαγειρικό σκεύος πάνω τους.

Τα συσσωρευμένα σταγονίδια λίπους στα μεταλλικά φίλτρα μπορεί να δημιουργήσει υγροποίηση των ατμών ή να προκαλέσουν πυρκαγιά, όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Αποφύγετε να μαγειρεύετε κάτω από τον απορροφητήρα όταν τα μεταλλικά φίλτρα δεν είναι τοποθετημένα, π. Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του απορροφητήρα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γάντια και να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.

Ο απορροφητήρας προορίζεται για οικιακή χρήση και αποκλειστικά για την εξαγωγή και τον καθαρισμό του χώρου από αέρια και ατμούς προερχόμενα από την παρασκευή φαγητών.

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR CC 80/85 SERIES

Η χρήση του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό είναι με δική σας ευθύνη και μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιά που έχει προκληθεί από ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Για επισκευές επικοινωνήστε με το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο max καύση λίπος guayaquil, και χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

Επισκευές ή τροποποιήσεις από οποιονδήποτε άλλο, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή, δυσλειτουργία και κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Η οδηγία αυτή αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών. GR 4 GR Οδηγίες χρήσεως της συσκευής Μπορείτε να ρυθμίσετε την λειτουργία του απορροφητήρα χρησιμοποιώντας τους διακόπτες ως υποδεικνύονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Θέστε σε λειτουργία τον απορροφητήρα λίγα λεπτά πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα ώστε να δημιουργηθεί μία σταθερή ροή του αέρα στους σωλήνες εξαγωγής ατμών πριν εμφανιστούν οι ατμοί του μαγειρέματος.

Ξεκινώντας με την μικρή ταχύτητα, ανεβάστε σταδιακά τις ταχύτητες μέχρι εκεί που επιθυμείτε. Έτσι διευκολύνετε την λειτουργία του μοτέρ. Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα, αφήστε σε λειτουργία χάσετε βάρος τοπικά απορροφητήρα για μερικά λεπτά με 5 λεπτά για να διαφύγουν όλοι οι ατμοί από τον σωλήνα εξόδου.

max καύση λίπος guayaquil

Έτσι, εμποδίζεται η επιστροφή των ατμών και των οσμών στην κουζίνα σας. Άυξηση επιλεγμένης λειτουργίας Μείωση επιλεγμένης λειτουργίας Οθόνη Φωτισμός Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσεως της συσκευής Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα. Η μέγιστη ταχύτητα H μπορεί να επιλεχθεί μόνο χειροκίνητα και θα αλλάξει max καύση λίπος guayaquil στην ταχύτητα μετά από περίπου 0 λεπτά.

Κορεσμός φίλτρων F Όταν ανάψει η ένδειξη κορεσμός φίλτρων, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός των φίλτρων.

Images and Videos tagged with #fitnessvibe on Instagram - Tiktogram

Καθαρισμός των μεταλλικών φίλτρων Κατά την διάρκεια της εργασίας του καθαρισμού και της συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας. Καθαρισμός και συντήρηση Αν ο απορροφητήρας σας είναι φτιαγμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ειδικά προϊόντα καθαρισμού για ανοξείδωτο χάλυβα.

Αν ο απορροφητήρας max καύση λίπος guayaquil φτιαγμένος από βαμμένο μέταλλο, χρησιμοποιείστε διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού.

παρενέργειες των πυροβολισμών απώλειας βάρους απώλεια λίπους αλλά όχι απώλεια βάρους

Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή λειαντικά και διαβρωτικά προϊόντα. Στεγνώστε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Δεν συνιστάται η χρήση ατμοκαθαριστών. Καθαρισμός του σώματος του απορροφητήρα Για να αφαιρέσετε τα μεταλλικά φίλτρα από τη θέση τους, πιέστε ελαφρώς τις ειδικές λαβές και τραβήξτε τα.

Τα μεταλλικά φίλτρα μπορούν να καθαριστούν μουλιάζοντάς τα σε ζεστό διάλυμα νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού μέχρι να διαλυθούν τα λίπη και μετά ξεπλένοντάς τα κάτω από τη βρύση, ή χρησιμοποιώντας ειδικά καθαριστικά λίπους.

Μπορούν επίσης να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Σε αυτή τη περίπτωση συνιστούμε να τα τοποθετήσετε κάθετα όρθια για να μην πέσουν επάνω τους υπολείμματα φαγητών. Το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων μπορεί να μαυρίσει τις μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την ικανότητα συγκράτησης ατμών. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τα να στεγνώσουν καλά και τέλος τοποθετήστε τα στον απορροφητήρα.

Αλλαγή λαμπτήρων φωτισμού Για να αλλάξετε τους λαμπτήρες φωτισμού παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Δεν έχετε συνδέσει το καλώδιο ρεύματος. Η πρίζα δεν έχει ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DG3 ISLA 85 SERIES - PDF Free Download

Ελέγξτε την πρίζα ή δοκιμάστε άλλη. Η απορρόφηση δεν είναι ικανοποιητική ή ο απορροφητήρας κουνιέται. Το φίλτρο έχει γεμίσει λίπη.

max καύση λίπος guayaquil

Ο σωλήνας εξαγωγής έχει κάποιο εμπόδιο ή έχει Ø μικρότερη των cm ή υπάρχουν σταθερές γρίλιες στην έξοδο. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο. Απομακρύνετε το εμπόδιο από το σωλήνα εξαγωγής, ή αντικαταστήστε με άλλον φαρδύτερο Ø cm ή Ø 5 cm, ή αντικαταστήστε με πτυσσόμενες γρίλιες στην έξοδο. GR Φίλτρα ενεργού άνθρακα Προαιρετικά Αν σεν είναι δυνατή η εξαγωγή των ατμών προς τα έξω, μπορείτε να τοποθετήσετε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα μέσα στο σώμα του απορροφητήρα ώστε να δεσμεύονται οι οσμές των ατμών και να απελευθερώνεται ο καθαρός αέρας μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η προσθήκη φίλτρων ενεργού άνθρακα μειώνει την απορροφητική ικανότητα της συσκευής.