Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος


χάσιμο βάρους λίπους βάρους

Τα παραπάνω είναι μέρος των συμπερασμάτων έρευνας που έγινε σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου στη Ε. Ε, στο πλαίσιο προγράμματος των Υπουργείων Παιδείας  ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό την διασφάλιση υγιούς ανάπτυξης παιδιών και εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες αποσκοπούν στην προσφορά γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργία υπηρεσιών για το παιδί, το σχολείο αλλά και την οικογένεια, με άξονα τη διαμόρφωση μιας υγιεινής στάσης ζωής.

Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας και -κάθε έτος- καταγράφει και αξιολογεί το ρυθμό ανάπτυξης, τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης.

Παρέχει διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τέλος, με συγκεκριμένες δράσεις, το πρόγραμμα παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας.

Στο πρόγραμμα πήραν μέρος Αποτελέσματα Εξετάστηκε η σωματική διάπλαση των μαθητών ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης αλλά και η φυσική τους κατάσταση.

Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος

Οι μαθητές πήραν μέρος σε παλίνδρομο τεστ αντοχής 20 μέτρων, σε άλμα εις μήκος χωρίς φορά, σε αναδιπλώσεις σε χρόνο 30 δευτερολέπτων, σε παλίνδρομο τεστ ταχύτητας 10Χ5 μέτρα και σε δίπλωση από καθιστή θέση με τεντωμένα γόνατα. Επίσης εξετάστηκε η φυσική δραστηριότητα των μαθητών, κατά πόσο κάνουν καθιστική ζωή, αλλά και οι διατροφικές τους συνήθειες. Τα αποτελέσματα του προγράμματος κατέδειξαν ότι 4 στους 10 μαθητές είναι από υπέρβαροι έως παχύσαρκοι.

Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος

Σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος αγόρια φαίνεται να υπερτερούν. Στο τεστ αντοχής, στο άλμα και στις αναδιπλώσεις, τα αγόρια είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα κορίτσια.

Αντιθέτως προβάδισμα σε θέμα ταχύτητας και ευλυγισίας, δίνεται στο γυναικείο μαθητικό πληθυσμό.

Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος το napping σας κάνει να χάσετε βάρος

Τα αγόρια εμφανίζουν επίσης καλύτερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας σε σχέση με τα κορίτσια. Φαίνεται όμως ότι τα αγόρια, κάθονται περισσότερες ώρες μπροστά στην τηλεόραση.

Κοινός παρανομαστής σε αγόρια και κορίτσια, φαίνεται ότι είναι η διατροφή. Μόλις ένας στους δύο έχουν υιοθετήσει σωστές διατροφικές Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος.

Ζεν συνήθειες χάνουν βάρος χάσουν τα συμπτώματα βάρους

Οι υπόλοιποι μαθητές και μαθήτριες είτε έχουν σχετικά ικανοποιητικές διατροφικές επιλογές είτε μη ικανοποιητικές.