Απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton


It is the aim of this study to explore the struggle of Greek tragedy to find a place on the american theatre scene from late 18th century to the early s; to show how the staging of tragedy gradually developed from an academic and «anti-american» engagement to a promising aesthetic and creative postmodern adventure. Τ α τελευταία 25 περίπου χρόνια βλέπουμε να διογκώνεται το ενδιαφέρον των Αμερικανών μελετητών του θεάτρου για την αρχαία απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton και τους μύθους που τη στηρίζουν.

Π ατ σα λι δης γιατί υπάρχουν ήδη αξιόλογες ερευνητικές εργασίες όπως οι παρα- πάνωοι οποίες, σε ένα μεγάλο βαθμό, καλύπτουν πολλές πτυχές του χώρου. Εκείνο που θα μας απασχολήσει εδώ είναι η, όσο γίνεται πιο πε- ριεκτική, χαρτογράφηση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι διάφορες θεωρητικές και πρακτικές προτάσεις γύρω από την τραγωδία αλλά και του σημείου στο οποίο κατέληξαν.

Χρονική αφετηρία της ανα- ζήτησης αυτής αποτελούν τα πρώτα χρόνια διαμόρφωσης του αμερικανι- κού κράτους 18ος αιώνας και σημείο κατάληξης του Α΄ Μέρους οι αρχές της δεκαετίας τουόταν πλέον ανοίγει το επώδυνο κεφάλαιο «Βιετ- νάμ» και ο κύκλος της επανάστασης των νέων, καθώς και το κεφάλαιο του μεταμοντερνισμού.

Οι πρώτες δυσκολίες Είναι κοινός τόπος η άποψη που λέει ότι για όλα τα καινούργια έθνη, κάθε αρχή είναι δύσκολη, πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για τέχνη, έναν χώρο όπου τίποτα δεν ωριμάζει ούτε καταξιώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη· απαιτείται χρόνος, κόπος, συνεχείς δοκιμές, δοκιμασίες, απογο- ητεύσεις.

Aσφαλώς υπολείπεται ως προς την ποιότητα. Kαι θα ήταν μια ανωμαλία εάν συνέβαινε διαφορετικά. Αρκεί να σκεφτούμε ότι όταν είχε ανακαλυ- φθεί η Aμερική η Eυρώπη είχε ήδη μπει σην τροχιά μιας μοναδικής πολι- τιστικής ζύμωσης: της Aναγέννησης. Όταν η Aμερική είχε αρχίσει να εποικίζεται αρκετά χρόνια μετά, η θεατρική Eυρώπη ήταν ήδη στο από- γειο της αναγεννησιακής της έκρηξης, με καλλιτέχνες ογκόλιθους όπως ο Shakespeare, ο Ben Jonson, o Lope de Vega, ο Calderon de la Barca, μετα- ξύ πολλών άλλων.

Oι ποικιλοτρόπως παροπλισμένοι άποικοι απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton Nέου Kόσμου, και να το επιθυμούσαν σφόδρα, δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα ευ- ρωπαϊκά καλλιτεχνικά δρώμενα και, πολύ περισσότερο, να τα μεταφυ- τεύσουν στη νέα, ακόμη αδιαμόρφωτη, πατρίδα.

Oι προτεραιότητες ήταν εντελώς διαφορετικές. Προείχε η δημιουργία οικισμών, εκκλησιών, δρό- μων, σχολείων, πολιτειακών θεσμών, εν ολίγοις ενδιέφερε πρωτίστως η οργάνωση του κοινωνικού ιστού που θα διασφάλιζε την παραμονή απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton στον νέο τόπο. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι άποικοι δεν είχαν και τις καλύτερες των προθέσεων απέναντι στην Ευ- ρώπη.

Πολλοί από αυτούς είχαν εκδιωχθεί ή ήταν γενικώς ανεπιθύμη- τοι.

Eάν ένας άνθρωπος είναι αποφασισμένος να πληρώσει ένα τόσο υψηλό τί- μημα Και σαν να μην έφταναν οι προκαταλήψεις και οι εμμονές των κατοί- κων, θρησκευόμενων και εμπορευόμενων, ένας ακόμη λόγος, άμεσα συν- δεδεμένος με την χαμηλή ποιότητα του θεάτρου στην Αμερική μέχρι και τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, σχετίζεται με κάτι που πολλοί μελετη- τές τείνουν να αγνοούν ή να υποβαθμίζουν: τη μεγάλη, όσο και απόλυτα φυσιολογική εξάρτησή του από το αγγλικό θέατρο.

Και εξηγούμαι. Το οποίο, αξίζει να σημειώσουμε, δημιουργήθηκε το για την εκπαίδευση κληρικών. Ήταν η απάντηση των εκκλησιαστικών κύκλων στην απομάκρυνση του Harvard College από το καλβινικό δόγμα.

Π ατ σα λι δης Ο αγγλικός παράγοντας Είναι γνωστό ότι οι πρώτοι μεταφορείς του θεάτρου στον Νέο Κόσμο ήταν κυρίως βρετανικής καταγωγής. Με μπροστάρηδες τα μέλη της οικογένειας Hallam,2 ειδικοί αλλά και άσχετοι ιμπρεσάριοι και παρα- γωγοί για περισσότερο από χρόνια, θα πάρουν την τύχη της φυσιο- γνωμίας της εγχώριας θεατρικής ζωής στα χέρια τους.

Αυτοί πρώτοι θα γνωρίσουν στον Αμερικανό θεατρόφιλο και καλλιτέχνη την ευρωπαϊκή δραματική λογοτεχνία, πρωτίστως την αγγλική, η οποία, για ευνόητους λόγους, θα αποτελέσει τη βασική πηγή άντλησης κειμένων, πρακτικών και ιδεών. Και ενώ απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton μια πρώτη ματιά αυτό φαντάζει απόλυτα φυσι- ολογικό, όσοι ασχολούνται με την ιστορία του θεάτρου γνωρίζουν ότι το αγγλικό θέατρο, σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δεν βρισκόταν στο υψηλότερο ποιοτικό του επίπεδο, σε αντίθεση με το μυθιστόρημα και την ποίηση.

Και τούτο ελέω των νέων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της εκβιομηχάνισης της χώρας, οι οποίες συνέβαλαν στη μετακίνηση εκατομμυρίων εργατών από την ασύμφορη πλέον επαρχία στις πόλεις, εκεί όπου ήταν πια συγκεντρωμένη όλη η οικονομική δύναμη.

Ο κόσμος αυτός, ως επί το πλείστον αμόρφω- τος, πέρα από το ισχνό μεροκάματο, ζητούσε και κάποιες ψυχαγωγικές διεξόδους. Και ένας χώρος που έσπευσε να τις προσφέρει εξαρχής ήταν ο θεατρικός. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι σκηνές του Λονδίνου θα παραδοθούν στο λαϊκό θέαμα στο music hall και στο μελόδραμαμε κάποιες εξαιρέσεις, βεβαίως, που προέρχονταν κυρίως από τους τέσσε- ρις μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής William Macready, Edmund Kean, Charles Kean, και John Philip Kemble.

Γρηγορη απωλεια Σωματικου Βαρους ; Ναι με αυτη τη διαιτα

Σε ό,τι αφορά την τραγωδία που μας ενδιαφέρει εδώ, ασφαλώς υπήρ- χαν πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι των Γραμμάτων και Τεχνών όπως οι: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, William Godwin, Lord 2. Τη θεατρική αυτή οικογένεια αποτελούσαν ο πατέρας Lewis Hallam, η γυναίκα του, τα τρία παιδιά τους και μια ομάδα δέκα συνεργατών.

Tο η ομάδα θα εγκαινιάσει, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, το δικό της θέατρο στη Νέα Υόρκη. Στην ομάδα αυτή χρεώνε- ται και η πρώτη επαγγελματική παραγωγή αμερικανικού έργου το Απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton ται για το Prince of Parthia του Thomas Goodfrey. Πατσαλίδης 62— 68αντλούσε σωρηδόν από τη δεξαμενή του βρετανικού ρεπερτορίου ό,τι πιο ελαφρύ διέθετε.

Αλλά και τα λίγα σοβαρά και ποιοτικά αξιόλογα έρ- γα που κυκλοφορούσαν δεν ήταν στις άμεσες επιλογές των μεσαζόντων, γιατί απλούστατα δεν είχαν πού να τα «πουλήσουν». Σε έναν κόσμο όπου το πρώτιστο μέλημα ήταν η επιβίωση, και μόνο δευτερευόντως και πα- ρεμπιπτόντως απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton θεατρική καλλιέργεια, ο όποιος Αισχύλος δεν είχε θέση, ακόμη και διασκευασμένος.

Ο μεροκαματιάρης μετανάστης, όπως αντί- στοιχα και ο Λονδρέζος εργάτης, εφόσον είχε την πολυτέλεια ορισμένων ωρών ψυχαγωγίας, το πιθανότερο είναι ότι θα αναζητoύσε λύσεις και αυ- τό έκανε στο μεγάλο θέαμα π.

Μέσα στον στίβο της γενικότερης επιβίωσης και του σκληρού αντα- γωνισμού, το θέατρο τόσο για τους πρώτους εγχώριους συγγραφείς όσο και τους παραγωγούς, δεν αντιμετωπίζονταν ως δημιουργική πράξη με αφετηρία κάποια έμπνευση ή ως αυτόνομη δημιουργία ανεξάρτητη από τις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά ως μια διεργασία απόλυτα εξαρ- τώμενη από εξωγενείς παράγοντες, τουτέστιν ως αγαθό προορισμένο να διοχετευτεί στην αγορά με όρους της αγοράς. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, εφόσον ήθελαν να κερδίσουν τα προς το ζην είτε από το γράψιμο είτε από την παράσταση, ήταν υποχρεωμένοι να απευ- θύνονται σε όλο τον λαό, σε κάθε περίπτωση ένα ακαθόριστο, σχεδόν νε- φελώδες συνονθύλευμα ανθρώπων χωρίς ιδιαίτερη θεατρική παιδεία, μα ούτε καν κοινή γλώσσα.

Σε αντίθεση με την πιο ομοιόμορφη κεντρική και νότιο Aμερική, με τις σχεδόν αποκλειστικές ισπανικές ρίζες, η Bόρειος Aμερική εξαρχής ήταν ένα συνονθύλευ- μα ποικίλων συνολικά πέντε αποικιοκρατικών κυμάτων: των Oλλανδών από το μέχρι τοτων Σουηδών από το μέχρι τοτων Γάλλων 6 Σ.

Άρχισε να λειτουργεί το Είναι το πρώτο θέατρο που φωτίστηκε με αέριο καταργώντας τα κεριά και τους πυρσούς Το κάηκε ολοσχερώς. Ξαναχτίστηκε και επαναλειτούργησε το Κάηκε και πάλι το Δεν ξαναλειτούργησε.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το αρχαίο ελληνικό θέατρο, εκείνο που συνα- ντά κανείς σποραδικά στη θεατρική αγορά είναι μύθους που λειτουργούν ως έμπνευση για τη συγγραφή ή συρραφή έργων ή για την υλοποίηση σκηνικών δρωμένων παρά τα ίδια τα δραματικά κείμενα. Όπως για πα- ράδειγμα, η παντομίμα Medea and Jason [Μήδεια και Ιάσων], που πα- ρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη το και εν συνεχεία τοτο και τέλος τοκαι η οποία ελάχιστα έχει να κάνει απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton τον Ευριπίδη.

Όπως, επίσης, και το Theseus and Ariadna [Θησέας και Αριάδνη], που παρουσιάστηκε στο περίφημο Chestnut Theatre στη Φιλαδέλφεια, τότε η θεατρική μητρόπολη της Αμερικής, γύρω στοπου και πάλι πιο πολύ προδίδει ενδιαφέρον για τον ίδιο το μύθο παρά για κάποια πιστή ή έστω προβληματισμένη διασκευή του θεατρικού έργου. Ακόμη και έργα που δανείζονταν ξεκάθαρα από κάποιο αρχαίο κεί- μενο, την ίδια στιγμή χρησιμοποιούσαν και πολλά άλλα κείμενα, με μετά τοτων Iσπανών ήδη από το και των Άγγλων απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton το Εάν προσθέσει κανείς και τις δεκάδες εθνοτικές ομάδες που καταφθάνουν κατά χιλιάδες στις ανατολικές κυρίως ακτές της χώρας από το και μετά, αντιλαμ- βάνεται πώς διαμορφώνεται το μωσαϊκό του εν δυνάμει θεατρικού κοινού.

Ένα μωσαϊκό υποσχόμενο μεν αλλά παράλληλα και δύσκολο στην ικανοποίηση των ετερόκλιτων προσδοκιών του. Παράδειγμα το έργο Ion, or, the Founding of Argos [Ίων, ή, Η ίδρυση του Άργους] του Talfourd, το οποίο παρουσιάστηκε πάλι στη Φιλαδέλφεια 31 φορές στο διάστημα μέχρι και που, σύμφωνα με τα λόγια του δημιουργού του, πέ- ρα από τον τίτλο, δεν έχει κάποια στενή σχέση με οποιαδήποτε τραγω- δία του Ευριπίδη Είναι ένα δραματικό εγχείρημα ούτε καν δασκευή όπου συναντά κανείς από Οιδίποδα μέχρι Φοίσισσες, Τραχίνιες, Αντιγόνη, Ιππόλυτο Hall Ο παράγοντας Πραγματισμός Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που εξαπλώνεται ραγδαία και η φιλοσοφία του πραγματισμού, μια, θα λέγαμε, «αμερικανοποιημέ- νη» εκδοχή του δαρβινισμού, η οποία συμπίπτει με τη σταδιακή είσοδο της χώρας στο κλαμπ των ισχυρών του πλανήτη.

Έτσι, όσο μεγαλώνει η αυτοπεποίθηση των Αμερικανών ως προς τη δυναμική της νέας τους πατρίδας άλλο τόσο εδραιώνεται και η άποψη ότι ο «πραγματικός» Aμε- ρικανός μπορεί να έχει τις αφετηρίες του στην Eυρώπη, δεν είναι όμως πια Eυρωπαίος.

Kινείται και διαμορφώνεται σε άλλους χώρους, που απο- πνέουν άλλες αλήθειες και άλλη φιλοσοφία ζωής. Tο γεγονός ότι απου- σιάζει η μεγάλη παράδοση, το πολιτιστικό βάρος, οι Shakespeares και οι Aισχύλοι που, κατά τους Eυρωπαίους, είναι ενδεικτικό αντι-πνευματικό- τητας, για τους ίδιους τους Αμερικανούς δεν εκλαμβάνεται ως μειονέ- κτημα, αφού η απουσία των μεγάλων ονομάτων αφήνει περιθώρια νέων κατακτήσεων, νέων μεθοριακών προκλήσεων, επαληθεύοντας έτσι διαρ- κώς εκείνο που είχε πει στην περίφημη διάλεξή του στο Σικάγο, στην Παγκόσμια Κολομβιανή Έκθεση, απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton ιστορικός Frederick Jackson Turner The Significance of the Frontier in American History,ότι δηλαδή η μεθόριος ως πραγματικότητα και ως φαντασίωση είναι η δύναμη εκείνη που κατά βάση διαμορφώνει τον εθνικό χαρακτήρα του Aμερικανού, εκεί- νη που του μαθαίνει να κινείται φυγόκεντρα αναζητώντας νέες ευκαιρίες.

Kορυφαίοι στοχαστές όπως ο C. Pierce — — στις εργα­ σίες του How to Make our Ideas ClearPrinciples of Psychology και Varieties of Religious Experience — απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton κατόπιν ο William James —καθηγητής στο Harvard, προωθούν την ιδέα ενός πραγματι- σμού εγχώριας έμπνευσης που υποστηρίζει ότι η εγκυρότητα των θεσμών και πράξεων πρέπει να καθορίζεται από τα αποτελέσματά τους.

Но этим утром, сказав Бенджи, что октопауки считают его здоровым, я не заметила в глазах Бенджи истинного понимания.

απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton Eάν το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες, πρέπει να γίνουν 8 Σ. Π ατ σα λι δης αλλαγές. Tούτο σημαί- νει ότι ο επιστημονικός ορθολογισμός ελέγχεται διαρκώς από τη συνείδη- ση κάθε εποχής, σκέψη που θέτει τις βάσεις για τον πολιτισμικό ρεαλισμό που θα εμφανιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, οι προδιαγραφές του οποίου θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη κάθε απόπειρα ανοίγματος του διαφράγμα- τος της προβληματικής και της αισθητικής του θεάτρου σε θέματα «περί- εργα», φιλοσοφικώς δυσερμήνευτα και όχι ιδιαίτερα ευφρόσυνα.

Οι σπο- ραδικές εμφανίσεις κλασικών έργων κυρίως στα πανεπιστήμια, όπως θα δούμε ήταν εν τοις πράγμασι αδύνατον να αλλάξουν την κυρίαρχη άπο- ψη που λίγο έως πολύ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η αμερικανική δη- μοκρατία δεν έχει σχέση με την ειμαρμένη, την ήττα του ατόμου όπως την πραγματεύεται ο Σοφοκλής στον Οιδίποδα Τύραννο, για παράδειγ- μα, ή ο Ευριπίδης στην Ιφιγένεια και αλλού.

Για τον απλό θεατρόφιλο, όπως περίπου τον περιγράψαμε πιο πάνω, οι σχέσεις ατόμου, οικογένει- ας και κοινωνίας, όπως εμφανίζονται στα αρχαία κείμενα, ήταν ακατα- νόητες. Όπως και η καταλυτική παρουσία άγνωστων αρχαίων μύθων, η ιδιόμορφη χρήση του χορού, οι σύνθετες σχέσεις σκηνής-πλατείας και θε- άτρου-δήμου, βεβαίως οι μακροσκελείς μονόλογοι, η απουσία γρήγορης δράσης κ.

Αυτά όλα, όντας στοιχεία έξω από τη θεατρική του παιδεία και την προσωπική φιλοσοφία απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton, είχαν ως αποτέλεσμα την άρνησή του να τα δεχτεί ή, κι όταν τα δεχόταν, ήταν συνήθως σε διασκευασμένη ή απλοποιη­μένη μορφή. Όμως, καθώς θα μεγα- λώνει η χώρα 19ος αι.

Έτσι, πριν εκπνεύσει ο 19ος αιώνας ο Αμερικανός Αδάμ θα εξαγο­­ ραστεί από το ίδιο το όνειρό του και το πρώτο πράγμα που θα θυσιάσει θα είναι ο ηθικός του κώδικας. Γεννιέται με μια θυσία, τη θυσία της αθωότητας, εκείνης της αθωότητας που χαρακτηρίζει όλα τα νεογέννητα.

Σιγά σιγά ο «σκοτεινός» κόσμος της τραγωδίας παύει να φαντάζει τόσο τρομακτι- κός και «αντι-αμερικανικός».

Конечно же, мы близки, стараемся соблюдать все меры безопасности. Макс никогда не жаловался, но я по глазам вижу, как ему не хватает. - Эй, там, - услышали они голос Макса по радио.

Με όχημα το δημοφιλές μελόδραμα, θέματα όπως η θυσία, οι δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, η καταπίεση, η απο- ξένωση, η εκδίκηση, η τύχη, η αβεβαιότητα βοηθούν και το αμερικανικό δράμα να μπει στο απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton τούνελ της ανθρώπινης ύπαρξης και έτσι να ανοίξει κάπως την πόρτα και στην είσοδο απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton αρχαίας τραγωδίας.

Όπως εύστοχα σημειώνει η Foley 6η ιδιαίτερη αγάπη που δείχνουν εξαρχής οι Αμερικανοί για τη Μήδεια οφείλεται στο γεγονός ότι είδαν σε αυτήν πιο έντονα στοιχεία μελοδράματος. Το ίδιο και η δημοτικότητα της Ηλέκτρας. Αγαπήθηκε, γιατί αντιμετωπίστηκε ως διωκόμενη κόρη στο πρότυπο των μελοδραματικών ηρωίδων. Επίσης, να προστεθεί εδώ ότι το διαφαινόμενο ενδιαφέρον για την τραγωδία έχει και μιαν άλλη αφετηρία: το γεγονός ότι πολλοί θα αντι- μετωπίσουν την αθηναϊκή δημοκρατία ως τον προπομπό της δικής τους δημοκρατίας και συνάμα ως τον αντίποδα της διεφθαρμένης και βασα- νιστικά αντι-πνευματικής δημοκρατίας της προεδρίας του Andrew Jack- son — που κυριάρχησε στην Αμερική το πρώτο μισό του 19ου αιώνα.

Αυτή η σύγκριση θα οδηγήσει σιγά σιγά και στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την τραγωδία, με τα πανεπιστήμια, και κυρίως τα τμήματα κλασικών σπουδών, να σέρνουν τον χορό, πρωτίστως για εκπαι- δευτικούς λόγους, αλλά και για λόγους προβολής και προσέλκυσης φοιτη- τικού πληθυσμού.

Ο παράγοντας Πανεπιστήμιο Mπορεί να μην σχολιάζεται συχνά, ούτε να αναγνωρίζεται, όμως η είσο- δος και διδασκαλία του θεάτρου στα αμερικανικά πανεπιστημία θα παί- ξει σημαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια που γίνεται λίγο πριν εκπνεύσει ο 19ος αιώνας για την ανανέωση του αμερικανικού θεάτρου και την είσο- δο της τραγωδίας στην χώρα.

Aν και σήμερα φαντάζει εντελώς φυσιολογικό να διδάσκεται και να παράγεται θέατρο στα πανεπιστήμια, τα πράγματα δεν ήταν έτσι αρκετά χρόνια πριν, και τούτο γιατί απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton θέατρο, όπως τονίστηκε, δεν έχαιρε της εκτίμησης που έχαιραν άλλες τέχνες, όπως η ποίηση, λόγου χάρη.

Δε- δομένης της διπλής του φύσης, ως δραματικής λογοτεχνίας και ως πα- ράστασης, ήταν διαρκώς στο στόχαστρο των ακαδημαϊκών κύκλων, οι 10 Σ.

Ευτέρπη Ρίζου Περίληψη Ο Λευκάδιος Χερν Yakomo Koizumi απέκτησε παγκόσμια φήμη αρχικά ως ικανός δημοσιογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατόπιν ως μοναδικός στο είδος του ερευνητής, συγγραφέας και μελετητής στον ιαπωνικό πολιτισμό και την λογοτεχνία. Εκτός από αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα, από την οπτική γωνία της κλινικής ψυχολόγου, η ζωή του αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση υπέρβασης, όσον αφορά την βαθιά ταραγμένη παιδική του ηλικία η προβληματική σχέση του με τον πατέρα του και τη μητέρα του, η κακή του όραση, η απώλεια της κληρονομιάς του είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

Π ατ σα λι δης οποίοι δεν έχαναν την ευκαιρία να βάλλουν εναντίον του, αποκαλώντας το «τέχνη μπάσταρδη», ούτε αυστηρώς θεωρητική ούτε αυστηρώς πρα- κτική. Στις εκτιμήσεις τους κυριαρχούσε η άποψη που έλεγε ότι η έκθε- σή του στους πειρασμούς της αγοράς, έθετε εν αμφιβόλω τις αξίες και τα κριτήριά του. Bέβαια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια ψήγματα θεατρικής δρα- στηριότητας όλο και εντοπίζουμε εντός των ακαδημαϊκών τειχών.

Για παράδειγμα, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η πρώτη, έστω δισταχτική, απόπειρα εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκδηλώνεται στον Nότο πολύ ενωρίς, τοόταν φοιτητές του Kολλεγίου William and Mary παρουσίασαν ένα σύντομο βουκολικό δράμα αγνώστου τίτλου και συγγραφέα.

  • Через несколько секунд сомнения исчезли.

Tοστο ίδιο κολλέγιο, θα παρουσιαστούν τα έργα του Addison, Cato και The Drummer Rankin 19— Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα έργα που εμφανίζονταν στις πανεπι- στημιακές αίθουσες αντιμετωπίζονταν αποκλειστικώς ως λογοτεχνία, ήτοι ως μέρος της δράσης των Tμημάτων Φιλολογίας και όχι ως κά- ποιο ανεξάρτητο επιστημονικό πεδίο.

Aλλά ακόμη και με αυτή τη μορ- φή οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί.

Σε μια έρευνα που είχε κάνει ο Fred Lewis Pattee το αναφορικά με τις ανθολογίες που είχαν δημοσιευτεί για κολλεγιακή χρήση πριν από το σύνολο 82μόνο δύο περιείχαν κά- ποιο δραματικό κείμενο, με χαρακτηριστικότερη την ανθολογία του An- drew Dalzell — Greaca Majoraη οποία περιελάμβανε τη Μήδεια και τον Οιδίποδα Τύραννο. Η πρώτη αμερικανική έκδοση της εν λόγω ανθολογίας εμφανίστηκε το και αμέσως μπήκε στη βιβλιο- γραφία των τμημάτων κλασικών σπουδών των πανεπιστημίων Harvard, Yale, Hamilton, Columbia.

Όσο για τα υπόλοιπα αναγνώσματα που κυκλοφορού- σαν στην εκπαίδευση, είχαν τη μορφή εικονογραφημένων εκδόσεων, δη- λαδή απλουστευμένων εκδοχών που απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton για το μάθημα της ανάγνωσης, της σωστής άρθρωσης, της ορθογραφίας, της ρητορικής, όχι όμως της δραματικής παιδείας Smith Όμως, με την πάροδο του χρόνου, και ιδιαίτερα προς τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν πλέον οι κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές, όπως και οι αλλαγές στην αγορά και στους επαγγελματικούς χώρους, αρχίζουν να επιβάλλουν άλλους ρυθμούς και άλλες ανάγκες, όταν πλέον η αμερικανική λογοτεχνία και ο πολιτισμός αρχίζουν να διαμορφώνουν το δικό τους πεδίο έρευνας και διδασκαλίας, όταν η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται ευκολότερη για όλα τα βαλάντια και ιδίως για τις γυναίκες — δημιουρ- γώντας έτσι και την ανάγκη ίδρυσης νέων πανεπιστημίων πιο μοντέρνων και δεκτικών στις καινούργιες ακόμη και αμφιλεγόμενες ιδέες —, όταν ο εναγκαλισμός του πουριτανικού κατεστημένου χαλαρώνει, ορισμένοι καθηγητές, ειδικευμένοι και στη δραματική λογοτεχνία, θα αρχίσουν να αντιδρούν και να ζητούν από τους ιθύνοντες μια πιο ισορροπημένη και πραγματιστική αντιμετώπιση του θεάτρου.

Tο απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton τους ήταν απλό. Xp2g απώλεια βάρους δεδομένη την ποσοτική άνθιση της θεατρικής κίνησης το δεύτε- ρο μισό του 19ου αιώνα και τη στενή συνεργασία των πανεπιστημίων με την αγορά, η είσοδος ενός καινούριου κλάδου στην εκπαίδευση, και ιδιαίτερα σε ένα χωλαίνοντα χώρο όπως οι ανθρωπιστικές σπουδές, θα βοηθούσε τόσο στη διαφαινόμενη εξέλιξη του θεάτρου όσο και στην ανα- ζωογόνηση των φιλολογικών σπουδών.

Έτσι, το ο Brander Matthews — γίνεται ο πρώτος καθηγητής δραματικής λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Columbia. Πέρα από το Yale, το Harvard και τον Baker, το Carnegie Institute of Technology, ακολουθώντας το παράδειγμά τους, δημιουργεί πολύ ενω- ρίς, τοτο πρώτο ανεξάρτητο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών, υπό τη διεύθυνση του προικισμένου και οραματιστή Thomas Wood Ste- vens. Στο πανεπιστήμιο της Pennsylvania, στις αρχές της δεκαετίας τουο σπουδαίος καθηγητής Arthur H.

Quinn — διδάσκει για πρώτη φορά ιστορία του αμερικανικού θεάτρου. Πρώτος αυτός επι- χειρεί να καθιερώσει απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton διδασκαλία του αμερικανικού θεάτρου και σε 12 Σ.

  • Stradivarius: Βρήκαμε το τέλειο baggy τζιν που κάνει πάταγο με μόλις 19,99€! in | Χρώμα
  • Marshmallow χάνουν βάρος
  • Многие из обитателей Гранд-отеля часами стоят на палубе, развлекаясь догадками относительно смысла деятельности этих движущихся огней.

  • Χάσουν βάρος από τους ώμους

Π ατ σα λι δης μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο Cornell ο Al- exander M. Με όλους αυτούς όπως και με πολλούς άλλους νεότερους το πα- νεπιστημιακό θέατρο αρχίζει να γράφει τη απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton του ανεξάρτητη ιστορία, που με τα χρόνια θα αποδειχτεί πολύ σημαντική, προσφέροντας ποικίλες εναλλακτικές λύ- σεις και στο εμπορικό θέατρο. Ειδικά για το θέμα μας, τη δεκαετία του τα μεγάλα πανεπιστήμια, σε μια Σκίτσο στο οποίο απεικονίζεται ο προσπάθεια να ενισχύσουν τη θέση των Brander Matthewsο ελληνικών σπουδών θα κατεβάσουν τις πρώτος καθηγητής θεατρολογίας βάσεις εισαγωγής, θα πολλαπλασιάσουν στην ιστορία του αμερικανικού θεάτρου.

Το το Πανεπιστήμιο της Nebraska ανεβάζει Απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton. Το το Πανεπιστήμιο του Berkeley κτίζει το δικό του αμφιθέατρο, ακριβές αντίγραφο της Επιδαύρου χάρις στη χρηματοδότηση του με- γαλοεκδότη W.

Hearstμε στόχο τη φιλοξενία παραστάσεων αρχαί- ου ελληνικού και ρωμαϊκού δράματος, παράδειγμα που θα ακολουθήσουν και άλλα πανεπιστήμια, όπως: Wellesley College, University of Utah, The University of Michigan, Smith College, University of Pennsylvania, Grinnell College, University of Notre Dame, Beloit, Cornell University και φυσικά το Harvard, όπου το παρουσιάζεται ο Αγαμέμνων στο Harvard Sta- dium και μάλιστα στα αρχαία ελληνικά, μπροστά σε πέντε χιλιάδες θεα- τές.

Το ένα τρίτο των σωζόμενων αρχαίων έργων παρουσιάζεται στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας, μια αύξηση που θα συνεχιστεί και την επόμενη δεκαετία με ρυθμούς εντυπωσιακούς για απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton δεδομένα του εγχώριου θεάτρου.

Στη διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Columbia, ο Plugge καταγρά- φει εμφανίσεις αρχαίων έργων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο δι- άστημα — Σήμερα είναι η έδρα απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton ποδοσφαιρικής ομάδας του πανεπιστημίου.

Εκεί πρω- τοπαίχτηκε ο Αγαμέμνων τοσε παραγωγή του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του πανεπιστημίου. Foley Δεν εί- ναι δε διόλου τυχαίο το γεγονός ότι το αρχαίο δράμα γίνεται δημοφιλές στους χώρους της εκπαίδευσης περίπου την ίδια εποχή που ανεβαίνει η δημοτικότητά του και στην Αγγλία, όπου το παρουσιάζεται ο Αγα- μέμνων στην Οξφόρδη και το ο Αίας στο Καίμπριτζ. Όμως, ας μην θεωρήσουμε τη δημοφιλία αυτή ως ενδεικτικό κάποιας ριζικής αλλαγής στην υποδοχή του συνόλου της κλασικής δραματικής γραμματείας.

Αρκεί να πούμε ότι από το σύνολο των σωζόμενων αρχαίων έργων τέσσερα είναι εκείνα που θέλγουν περισσότερο, Ηλέκτρα, Μήδεια που ήδη αναφέραμεΟιδίπους Τύραννος, Τρωάδες Foley 9, 12χω- ρίς και πάλι αυτό να σημαίνει ευρεία αποδοχή της θεματικής τους. Πολ- λά πράγματα δεν είναι αρεστά στο κοινό. Για παράδειγμα, το ζήτημα της αιμομιξίας στον οιδιπόδειο μύθο είναι μια από τις βασικές αιτίες που το έργο απέτυχε οικτρά, όταν επιχειρήθηκε η εμπορική και απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton κή εκμετάλλευσή του εκτός πανεπιστημίου, στο Booth Theatre στη Νέα Υόρκη.

Η κριτική στράφηκε μαζικά και με μένος εναντίον των ηθικών αξιών των ηρώων, τονίζοντας ότι οι πράξεις αυτές αφορούν μια μακρινή και εντελώς διαφορετική κοινωνία από την αμερικανική.

Απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton αναφέρει 14 Σ. Π ατ σα λι δης η Foley, και οι ευρωπαϊκές παραστάσεις απόλυτη απώλεια βάρους elizabethton έργων που φιλοξενού- νταν στις αμερικανικές σκηνές δεν απολάμβαναν καλύτερης μεταχείρι- σης, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Οιδίποδα και την Αντιγόνη του Jules Lacroix και τον Οιδίποδα του Ermete Novelis Ως προς το υποκριτικό σκέλος, εξ όσων γνωρίζουμε τα πράγματα ήταν αρκετά απλά.

Συνήθως κυριαρχούσε το απαγγελτικό ύφος, με ελά- χιστη ή καθόλου σκηνοθεσία, όπως και ελάχιστα σκηνικά, ενώ στο βάθος ήταν ο Χορός, ο οποίος τραγουδούσε ή απάγγελλε τα χορικά, χωρίς ιδιαί- τερη παρουσία στον χώρο των δρωμένων.

Σκηνογραφικά και ενδυματολογικά επικρατούσε η άποψη της «αρ- χαιολογικής ορθότητας», όπως την αντιλαμβάνονταν τότε οι μελετητές και οι καλλιτέχνες του χώρου, με τα κουστούμια που μιμούνταν ενδυμα- τολογικές συνήθειες του 5ου αιώνα π.