Αλβουμίνη απώλειας βάρους. Μενού πλοήγησης


5 στρατηγικές για απώλεια βάρους αλλά και…..της πείνας! - GYM Base | More than a Gym!

Ελληνική Νεφρολογία ;   27 2 :   - Ανασκόπηση Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης ασθενών με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο Α. Περίληψη Η πρωτεϊνο-ενεργειακή απώλεια ΠΕΑ είναι συχνή σε ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο ΤΣΧΝΝ και συσχετίζεται με δυσμενή κλινική έκβαση, ιδιαίτερα σε εκείνους που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας.

Η συχνή παρακολούθηση της διατροφικής κατάστασης με τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων αποτελεί βασικό στοιχείο των πρωτοκόλλων πρόληψης και θεραπευτικής αλβουμίνη απώλειας βάρους της ΠΕΑ σε ασθενείς με ΤΣΧΝΝ.

Συναισθήματα που σχετίζονται με τον περιορισμό, την καταπίεση και την έλλειψη ευχαρίστησης. Η λέξη «δίαιτα», όμως, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, σημαίνει τρόπος ζωής. Με άλλα λόγια, η δίαιτα με στόχο την απώλεια βάρους ουσιαστικά σημαίνει αλλαγές στον τρόπο ζωής που θα οδηγήσουν τελικά στο επιθυμητό βάρος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χάσει κάποιος βάρος.

Στην παρούσα ανασκόπηση θα περιγραφούν οι μέθοδοι που συχνότερα χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για την εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης των ασθενών με ΤΣΧΝΝ. Λέξεις κλειδιά: διατροφική κατάσταση, πρωτεϊνο-ενεργειακή απώλεια, τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσος, τεχνικές διατροφικής αξιολόγησης.

Εισαγωγή Η πρωτεϊνο-ενεργειακή απώλεια [ΠΕΑ protein-energy wasting ] είναι πολύ συχνή στους ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο ΤΣΧΝΝ και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους προγνωστικούς δείκτες θνησιμότητας αυτών των ασθενών.

Αλβουμίνη απώλειας βάρους, όπως η ISRNM έχει προτείνει, τα διαγνωστικά κριτήρια της ΠΕΑ εμπί­πτουν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες: α βιοχημικοί δείκτες, όπως τα χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης, προ-αλβουμίνης τρανσθυρετίνης και χοληστερόλης στον ορό, β μειωμένη σωματική μάζα χαμηλό σω­ματικό βάρος, μειωμένο σωματικό λίπος ή απώλεια βάρουςγ μειωμένη μυϊκή μάζα και δ χαμηλή διαιτητική πρόσληψη ενέργειας και πρωτεΐνης2,3.

Τα αίτια της ΠΕΑ είναι πολυπαραγοντικά Πίν. Η ανεπαρκής πρόσ­ληψη θρεπτικών συστατικών οφείλεται συνή­θως σε μηχανικά κωλύματα της πεπτικής οδού, ανορεξία λόγω ασθενειών, κατάθλιψη, και χαμηλό κοινω­νικο-οικομικό επίπεδο Το αποτέλεσμα των πα­ρα­πάνω είναι δυσθρεψία, που χαρακτηρίζεται από απώλεια βάρους και αλλαγές στη σύσταση σώμα­τος, όπως μείωση κυρίως της μυϊκής, αλλά και της λιπώδους μάζας, αύξηση του ολικού νερού σώμα­τος, και κυρίως του εξωκυττάριου νερού, αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις, ελαττωματική επούλωση τραυμάτων, μειωμένη ενεργητικότητα και δύναμη, καρδιαγγειακές επιπλοκές, μειωμένη δυνατότητα ανάνηψης, χαμηλή υγρά απώλειας λίπους ζωής και αύξηση της θνησιμότητας1,5.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης; Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω; Πώς χρησιμοποιείται; Δεδομένου ότι η αλβουμίνη είναι χαμηλή σε πολλές διαφορετικές ασθένειες και διαταραχές, η εξέταση της χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία μεθόδων που έχουν σκοπό να συμβάλουν στη διάγνωση της ασθένειας, στον ελέγχο των αλλαγών στην κατάσταση της υγείας σε συνδυασμό με τη θεραπεία ή με την πρόοδο της ασθένειας, και στα πλαίσια μαζικού ελέγχου, ως ένας δείκτης αλβουμίνη απώλειας βάρους την διενέργεια άλλων εξετάσεων. Πότε παραγγέλλεται; Ο ιατρός παραγγέλλει εξέταση αλβουμίνης αίματος, συνήθως μαζί με άλλες εξετάσεις, εάν ένα άτομο φαίνεται να έχει συμπτώματα ηπατικής διαταραχής ή νεφρωσικού συνδρόμου. Οι ιατροί μπορούν επίσης να ζητήσουν εξετάσεις αλβουμίνης αίματος όταν θέλουν να ελέγξουν τη θρεπτική κατάσταση ενός ατόμου, παραδείγματος χάριν, όταν κάποιος χάσει πολύ βάρος. Το απαντητικό σας δείτε ένα απαντητικό δείγματος sample report πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές αναφοράς  εύρος αναφοράς για την εξέταση, το οποίο αναγνωρίζει τι αναμένετε για εσάς εξαρτώμενο από την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, και την μέθοδο προσδιορισμού που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο. Το Lab Tests Online συνιστά θερμά να συζητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης σας με τον γιατρό σας.

Πίνακας 1. Αίτια της πρωτεϊνο-ενεργειακής απώλειας ΠΕΑ 2.

αλβουμίνη απώλειας βάρους

Φλεγμονή Σχετιζόμενη με κλινικά υπάρχουσες ασθένειες π. Μη σχετιζόμενη με κλινικά υπάρχουσες ασθένειες π. Μειωμένη πρόσληψη τροφής Ανορεξία προκαλούμενη από ουραιμική τοξικότητα, κατάθλιψη, φαρμακευτική αγωγή, φλεγμονώδεις δια­τα­ραχές. Μη-ανορεξιογόνες αιτίες οικονομικοί περιορισμοί, ιατρογενείς ή μετεγχειρητικές ασθένειες — ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, του γαστρεντερικού συστήματος, μειω­μένη γνωστική λειτουργία, άλλη διανοητική αναπη­ρία, σωματική αναπηρία, απώλεια οδοντοστοιχίας.

Απώλεια θρεπτικών συστατικών στο διάλυμα κάθαρσης Απώλεια αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών στο διάλυμα Απώλεια υδατοδιαλυτών βιταμινών και ιχνοστοιχείων κατά τη διάρκεια της κάθαρσης.

Δίαιτα – Διατροφή για απώλεια βάρους

Μεταβολική Oξέωση Oρμονικές Διαταραχές Αντίσταση στις αναβολικές ορμόνες, όπως η ινσουλίνη, η αυξητική ορμόνη, ο παρόμοιος με την ινσουλίνη αυξητικός παράγοντας-1 Insulin-like growth factor-1, IGF Αυξημένα επίπεδα αντιρροπιστικών counterregulatory ορμονών, όπως η γλουκαγόνη και η παραθυρεοειδής ορμόνη.

Μια πλή­ρης αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης υγιούς ή ασθενούς περιλαμβάνει: 1. Εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης. Ανάλυση της σύστασης σώματος. Βιοχημικές εξετάσεις. Κλινική εξέταση. Ως διατροφική ανίχνευση ορίζεται «η διαδικασία αναγνώρισης χαρακτηριστικών, τα οποία είναι γνωστό ότι σχετίζονται με διατροφικά προβλήματα, με σκοπό τον εντοπισμό των ατόμων τα οποία είναι με υποθρεψία ή σε κίνδυνο υποθρεψίας.

Συνήθως στα διατροφικά σκορ εμπεριέχονται στοιχεία κλι­νικής εξέτασης7. Εκτίμηση διατροφικής πρόσληψης Αυτό το πρώτο βήμα θρεπτικής εκτίμησης είναι υψηλής σημασίας για την αξιολόγηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών, την ανίχνευση ανεπαρκειών και την άμεση διατροφική συμβουλευτική3,9.

Κατά την εκτίμηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών σε ασθενείς ΤΣΧΝΝ, ο αλβουμίνη απώλειας βάρους πρέπει να έχει υπόψη του και την πρόσληψη γλυκόζης του ασθενούς από το περιτοναϊκό διάλυμα, τις απώλειες αμινοξέων, βιταμινών και μετάλλων κατά την περιτοναϊκή κάθαρση και την αιμοκάθαρση, καθώς και την απώλεια πρωτεϊνών στην περιτοναϊκή κάθαρση και στα ούρα9.

αλβουμίνη απώλειας βάρους

Η ανάκληση συνήθως πραγματοποιείται από έμπειρο διαιτολόγο σε μια πρόσωπο με πρόσωπο ή δια τηλεφώνου συνέντευξη και αφορά στην πρόσληψη τροφής της προηγούμενης ημέρας9.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της 24ωρης ανάκλησης είναι η ευκολία, η ταχύτητα και το γεγονός ότι ο ασθενής δε χρειάζεται να παραδώσει καταγραφή των τροφίμων που καταναλώνει Oι κύριοι περιορισμοί της μεθόδου είναι η εξάρτηση από τη μνήμη του ασθενούς και τη διάθεση του να είναι ακριβής, αλλά και την ικανότητα αντίληψης του εξεταστή. Ανακρίβειες μπορεί επίσης να προκύψουν όταν η 24ωρη ανάκληση ανάγεται αλβουμίνη απώλειας βάρους πρόσληψη τροφής μεγαλύτερης περιόδου11, ειδικά στους ασθενείς που υποβάλλονται σε κάθαρση, όπου η πρόσληψη τροφής την ημέρα κάθαρσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά μειωμένη από την ημέρα μη-κάθαρσης Ως εκ τούτου, η καταγραφή πρέπει να γίνεται την ημέρα κάθαρσης και την επομένη Για να ξεπεραστούν οι διάφοροι περιορισμοί, συνήθως συγκεντρώνονται μερικές 24ωρες ανακλήσεις για να καταγραφούν πιο ακριβή στοιχεία9.

Ημερολόγια και καταγραφή τροφίμων Τα ημερολόγια τροφίμων καλύπτουν τη διατροφική πρόσληψη των τελευταίων 3 έως 7 ημερών Πιθανόν να υπάρχει συμπληρωματικά και κάποια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνική, ώστε ο εξεταστής να ελέγξει την καταγραφή και να συγκεντρώσει επιπλέον πληροφορίες.

  1. Γνωρίζατε ότι ο αριθμός των γεύσεων σε ένα γεύμα επηρεάζει το πόσο τρώτε; Προσπαθείτε να χάσετε βάρος με εξαντλητικές δίαιτες χωρίς αποτέλεσμα; Η απώλεια βάρους είναι παράλληλά τόσο απλή αλλά και τόσο πολύπλοκη υπόθεση.
  2. Δίαιτα - Διατροφή για απώλεια βάρους - Διατροφή για την απώλεια βάρους - Μαρία Μπασκίνη Διαιτολόγος
  3. Είναι τα αυγά υγιεινά; - Διατροφή - MYPROTEIN™

Συνήθως παρέχεται στους εξεταζόμενους ένα φυλλάδιο με έγχρωμες φωτογραφίες μικρών, μεσαίων και μεγάλων μερίδων και οδηγίες για τη λεπτομέρεια και το είδος της πληροφορίας που θα καταγράψουν Επίσης χρησιμοποιούνται μεζούρες νοικοκυριού για να περιγράψουν τις ποσότητες των τροφίμων που καταναλώθηκαν.

Μερικές φορές, όπου είναι εφικτό, παρέχονται ζυγαριές κουζίνας στους ασθενείς για να ζυγίζουν την τροφή που καταναλίσκεται, ενώ όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού τους υποδεικνύονται εναλλακτικές πρακτικές μεζούρες για χρήση. Oι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ένα 3ήμερο έως 7ήμερο ημερολόγιο τροφίμων9.

Τα αλβουμίνη απώλειας βάρους αυτής της μεθόδου είναι ότι η καταγραφή γίνεται τη στιγμή που καταναλώνεται η τροφή και η περίοδος καταγραφής εκτείνεται πέραν των 24 ωρών, ενώ στα μειονεκτήματα της περιλαμβάνεται η διακύμανση στη συμμόρφωση των ασθενών με τις οδηγίες, η ελλιπής ή ανακριβής καταγραφή των τροφών και η ανικανότητα να αποδώσει εποχικές ή άλλες διακυμάνσεις στις διατροφικές συνήθειες.

Πρωτεϊνουρία

Έχει παρατηρηθεί ότι η καθημερινή καταγραφή τροφής είναι ενοχλητική για κάποια άτομα και η ακρίβεια των ημερολογίων τα οποία παρατείνονται πέραν των 3 περίπου ημερών είναι αμφισβητήσιμη9, Ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων Food frequency questionnaire, FFQ Στα FFQ η διαιτητική πρόσληψη υπολογίζεται από αυτοσυμπληρούμενα ή κατόπιν συνέντευξης ερωτηματολόγια, τα οποία μπορεί να είναι σύντομα food screeners ή αναλυτικά.

Το FFQ συνήθως περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό συχνά καταναλισκόμενων τροφίμων, με πολλαπλές επιλογές για τη συχνότητα κατανάλωσης τους, από μία ή περισσότερες φορές την ημέρα, την εβδομάδα, το αλβουμίνη απώλειας βάρους ή αραιότερα.

Το κύριο πλεονέκτημα του FFQ είναι η ευκολία της χρήσης σε μεγάλους πληθυσμούς, ειδικά αν είναι αυτοσυμπληρούμενο. Επίσης, το FFQ καλύπτει μεγάλες περιόδους πρόσφατης συνήθους πρόσληψης μήνες έως χρόνια.

Η μέθοδος είναι πολύ αποδοτική και οικονομική, λόγω αυτόματης καταγραφής και ανάλυσης της πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικής σάρωσης και χρήσης διαιτητικών λογισμικών για τον υπολογισμό των θρεπτικών συστατικών. Ως εκ τούτου, το FFQ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για επιδημιολογικές διατροφικές έρευνες9.

αλβουμίνη απώλειας βάρους απώλεια βάρους μεταβολισμό

Η ακρίβεια του FFQ όμως φαίνεται να μειώνεται όταν εκτιμά προσλήψεις σε ατομικό επίπεδο9. Αυτό οφείλεται κυρίως σε 3 περιορισμούς: 1 στην έλλειψη άμεσης εκτίμησης της καταναλισκόμενης ποσότητας των θρεπτικών συστατικών από το άτομο, που οδηγεί συνήθως σε υποεκτίμηση της αληθινής πρόσληψης του εκάστοτε θρεπτικού συστατικού, 2 στην ανεπαρκή κάλυψη όλων των διαθέσιμων τροφίμων στο ερωτηματολόγιο, και 3 στον υπολογισμό πολλών διαφορετικών ειδών ομαδοποίηση ενός τροφίμου σε μια ερώτηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπολογιστούν τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που περιέχει η κάθε υποκατηγορία τροφίμου14, Υπολογισμός της πρωτεϊνικής πρόσληψης βάσει της κινητικής της ουρίας Ως αποτέλεσμα της ΤΣΧΝΝ, οι περισσότεροι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς δεν μπορούν να αποβάλλουν μια σημαντική ποσότητα αζώτου αλβουμίνη απώλειας βάρους.

Συνεπώς, ο ρυθμός αύξησης του αζώτου ουρίας στον ορό του ασθενούς αλβουμίνη απώλειας βάρους 2 συνεχόμενων αιμοκαθάρσεων αντικατοπτρίζει τη διαιτητική πρόσληψη αζώτου, αρκεί το άτομο να μη βρίσκεται σε αρνητικό ή θετικό ισοζύγιο αζώτου3,9.

Σύσταση πρωτεΐνης ούρων[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Οι πρωτεΐνες του πλάσματος διηθούνται στο αγγειώδες σπείραμα ανάλογα με το μέγεθός και το φορτίο τους.

Αυτή η έμμεση μέτρηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης, όπως υπολογίζεται με την τεχνική της αλβουμίνη απώλειας βάρους της ουρίας kinetic urea modeling αναφέρεται ως εμφάνιση πρωτεϊνικού αζώτου protein nitrogen appearance, PNA ή ρυθμός πρωτεϊνικού καταβολισμού protein catabolic rate, PCR. Επειδή οι πρωτεϊνικές απαιτήσεις καθορίζονται πρωτίστως αλβουμίνη απώλειας βάρους το ελεύθερο λίπους, ελεύθερο οιδήματος σωματικό βάρος, ο δείκτης PNA ή PCR ομαλοποιείται normalized σε nPNA ή nPCR ως προς κάποια παράμετρο του σωματικού βάρους του ασθενούς π.

Σε μερικά πρωτόκολλα, για τον υπολογισμό της nPNA ή του nPCR χρησιμοποιείται η ολική εμφάνιση αζώτου ουρίας total urea nitrogen appearance, UNAπου αποτελεί το άθροισμα του αζώτου ουρίας στα ούρα, στο διάλυμα κάθαρσης και της μεταβολής του σωματικού αζώτου ουρίας1,3, Η χρήση της nPNA παρέχει έγκυρη εκτίμηση της πρωτεϊνικής πρόσληψης και των πρωτεϊνικών απωλειών των νεφροπαθών σε κάθαρση αποτε­λώντας σχετικά αξιόπιστη μέτρηση στην εκτίμηση της θρέψης τους Σε κλινικά σταθερές κατα­στάσεις, η nPNA σχετίζεται με την άλιπη μάζα σώ­ματος και τα επίπεδα αλβουμίνης και τρανσθυ­ρετίνης ορού.

Σε καταβολικούς ασθενείς η nPNA αυξάνεται και υπερέχει της πρωτεϊνικής πρόσ­ληψης1,3. Σε περιτονί­τιδα, οι πρωτεϊνικές απώλειες στο περιτοναϊκό διάλυμα αυξάνουν σημαντικά και σε μη προβλέψι­μο βαθμό, με αποτέλεσμα η nPNA να μην αντι­κα­το­π­τρί­ζει την ολική αποβολή αζώ­του1.

μοντέλο λεπτό σώμα

Σε μελέτες όπου διερευνήθηκε η σχέση μετα­ξύ nPNA και έκ­βασης, η nPNA συσχετίστηκε θε­τικά με καλή κλι­νική έκβαση των AMK και των ΠΚ ασθενών, τόσο αρχικά κατά την εισαγωγή τους στην κάθαρ­ση, όσο και κατά τη διάρκεια μακρο­χρόνιων μελε­τών παρα­κολούθησης19, Ανθρωπομετρία Oι ανθρωπομετρήσεις είναι πρακτικές και οικονομικές τεχνικές, οι οποίες περιγράφουν το σωματικό μέγεθος και προσδιορίζουν τα επίπεδα λίπους και άπαχης μάζας των νεφροπαθών σε κάθαρση.

Oι σωματικές μετρήσεις και η αξιολόγησή αλβουμίνη απώλειας βάρους, που αναφέρονται στον πίνακα 2, συλλέχθηκαν σε δύο μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες της νεφρικής νόσου την MDRD21 και την HEMO Για τη λήψη αυτών των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένες τεχνικές, γεγονός πολύ σημαντικό όταν αυτές οι μετρήσεις συγκρίνονται με την επανάληψή τους στο πέρασμα του χρόνου ή με δεδομένα αναφοράς ή με δεδομένα από άλλες σχετικές έρευνες6.

Όλες οι σωματικές μετρήσεις γίνονται αμέσως μετά την κάθαρση ή με άδεια την περιτοναϊκή κοιλότητα6, Βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος ΔΜΣ Oι ανθρωπομετρικές παράμετροι που συνή­θως εκτιμώνται είναι το ύψος, το βάρος, εξ αυτών των δύο ο υπολογισμός του ΔΜΣ, το σκελε­τικό μέγεθος, το πάχος των δερματικών πτυχών και διά­φοροι περίμετροι, με πιο συνήθεις την περίμε­τρο βραχίονα και μέσης.

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΧΑΣΙΜΟ ΒΑΡΟΥΣ ΙΙ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΟΩΤΟΥ DrFilimon

Η ανθρωπομετρία απαιτεί ακριβείς τεχνικές μέτρησης και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για να δώσει ακριβή, αξιόπιστα και επαναλήψιμα δεδομένα, οπότε και οι εξεταστές χρειάζονται αλβουμίνη απώλειας βάρους εκπαίδευση6. Το ύψος και το βάρος παρέχουν μια γενική περιγραφή του σωματικού μεγέθους και της σωμα­τικής μάζας.

Το βάρος αποτελεί αλβουμίνη απώλειας βάρους αλβουμίνη απώλειας βάρους των ολικών ενεργειακών αποθηκών, της χαμηλής μάζας ή της παχυσαρκίας. Oι περισσότεροι ασθε­νείς με αυξημένο σωματικό βάρος έχουν αυξημένο σωματικό λίπος6.

Στους ασθενείς με ΤΣΧΝΝ το ύψος θα πρέπει να καταγράφεται ετησίως, καθώς πιθανόν να μειώνεται στα άτομα με οστικά προ­βλή­ματα. O ΔΜΣ υπολογίζεται από το βάρος του ατό­μου σε κιλά kg διαιρεμένο από το ύψος του στο τετράγωνο m2 και αποτελεί τον πιο ευρέως χρη­σι­μο­ποιούμενο δείκτη σωματικού μεγέθους.

Είναι τα αυγά υγιεινά;

O ΔΜΣ υπολογίζεται εύκολα, αλλά δε δίνει πληρο­φορίες για τη λιπώδη και άπαχη μάζα του εξεταζό­μενου25 και πιθανόν να αντιστοιχεί σε διαφορετικά ποσοστά λίπους σε διαφορετικές εθνικές αλβουμίνη απώλειας βάρους φυλε­τικές ομάδες Η παχυσαρκία είναι συχνή στους ασθενείς σε κάθαρση, αλλά και η σαρκοπενία απώλεια μυϊκής μάζας μπορεί να κατατάξει ένα νορμοβαρές άτομο σε παχύσαρκο, λόγω υψηλού ποσοστού σωματικού λίπους6.

Στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου παρατη­ρείται το παράδοξο της παχυσαρκίας. Σε αντίθεση με το γενικό πληθυσμό, όπου ο υψηλός ΔΜΣ σχε­τίζεται με υψηλή θνησιμότητα και η παχυσαρ­κία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για διάφορες χρόνιες παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης αλβουμίνη απώλειας βάρους τύπουη καρδιαγγειακή νόσος cardiovascular disease, CVD 29, το λιπώδες ήπαρ30 και ο καρ­κίνος31, οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι ασθενείς με ΤΣΧΝΝ εμφανίζουν μειωμένη θνησιμότητα και καλύτερη επιβίωση Στη μελέτη των Kakiya R και συν37, ο υψηλός FFMI συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου, ενώ ο υψηλός FMI σχετίστηκε με μειωμένο κίν­δυνο μη-καρδιαγγειακού θανάτου, επιβεβαιώ­νοντας ότι τόσο η λιπώδης όσο και η άπαχη μάζα σώματος σχετίζονται με καλύ­τερη έκβαση των ασθενών σε κάθαρση.

Δεδομένου ότι η CVD απο­τελεί την κύρια αιτία θνησιμότητας των ασθενών σε κάθαρση38, αλλά και ότι η εξέλιξη της ΠΕΑ είναι αναπόφευκτη διαδικασία στους ουραιμικούς ασθε­νείς, η συμβουλή για απώλεια βάρους, αλβουμίνη απώλειας βάρους μια θεραπευτική προσέγγιση που απαιτεί να λάβει υπόψη της ταυτόχρονα πολλούς αντικρουόμενους παράγοντες.

Δερματικές πτυχές και περίμετροι Oι δερματικές πτυχές τρικεφάλου triceps skinfold thickness, TSF και υποωμοπλατιαίου μυός αντιπροσωπεύουν το υποδόριο λίπος στα άκρα και στον κορμό αντίστοιχα, ενώ η περίμετρος μέσης είναι δείκτης σπλαχνικού λίπους6.

Το άθροισμα των δερματικών πτυχών τρικεφάλου και υποωμοπλα­τιαίου μυός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης σωματικών αποθεμάτων ενέργειας. Άθροισμα μι­κρό­τερο της 5ης εκατοστιαίας θέσης δηλώνει λιπό­σαρκο άτομο, ενώ η 85η εκατοστιαία θέση έχει επι­λε­γεί ως δείκτης υπερβάλλοντος λίπους, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι στο γενικό πληθυσμό άτομα με άθροισμα μεγαλύτερο από αυτήν τη θέση βρί­σκονται σε σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρτα­σης και υπερχοληστερολαιμίας Πίνακας 3.

Σωματικές εκτιμήσεις βάσει της περιμέτρου βραχίονα και του TSF. BF: body fat; σωματικό λίπος. MAC: mid-arm circumference; περίμετρος βραχιόνα.

Πρόσφατα Άρθρα

MAMC: mid-arm muscle circumference; μυική ανάβουν τις παρενέργειες του καυστήρα λίπους βραχίονα. TSF: triceps skinfold thickness; δερματική πτυχή τρικεφάλου.

Τιμές μικρότερες από την 10η εκατοστιαία θέση του γενικού πληθυσμού για τη δερματική πτυχή τρικεφάλου TSFτην περίμετρο βραχίονα MAC και τη μυϊκή περίμετρο βραχίονα MAMC αποτελούν ένδειξη διατροφικής έλλειψης43, ενώ μυϊκή επιφάνεια AMA μικρότερη από την 5η εκατοστιαία θέση είναι ένδειξη σοβαρής υποθρε­ψίας Σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίουόπου δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς, έχουν χρησιμοποιηθεί ως κριτήρια χαμηλής ΑΜΑ οι τιμές κάτω από την 25η εκατοστιαία θέση Η περίμετρος κνήμης απο­τελεί έμμεση μέτρηση της μυϊκής μάζας6.

κούνημα ημέρας για απώλεια βάρους καθρέφτη ιστορίες επιτυχίας απώλειας βάρους

Η μυϊκή επιφάνεια βραχίονα και η περίμετρος κνήμης σχε­τίζονται με τα επίπεδα πρωτεϊνικών απο­θηκών ή χρησιμοποιούνται ως δείκτες της ελεύθε­ρης λίπους μάζας.